HMS

Bonden som arbeidsgiver

20.10.2016 (Oppdatert: 12.12.2016)

Veiledning for bønder som har ansatte på gården.

Tidsbruk
Antatt varighet 2 timer

Kontakt:
Din nærmeste rådgivingsenhet eller kontakt NLR på nlr@nlr.no

 • Systematisk HMS arbeid
 • Krav om opplæring i HMS for leder
 • Organisering av arbeidet på gården
  ​​Familie, ansatte eller leid hjelp fra avløserlag/ andre
 • Arbeidsavtaler
 • Melding til arbeidsregisteret
 • Offentlig pålegg
  Skattetrekk, arbeidsgiveravgift, feriepenger, yrkesskadeforsikring
 • Arbeidstid – fridtid
 • Opplæring av ansatte
 • Bruk av arbeidsutstyr
 • Kartlegging og tiltak HMS
 • Personlig verneutstyr
 • Handlingsplan ved ulykker
 • Verneombud
 • Personalrom
 • Boforhold