HMS

Tjenester

20.10.2016 (Oppdatert: 12.12.2016)

Her finner du informasjon om de ulike tjenester innenfor HMS vi kan levere.

De fleste tjenester har en anbefalt tidsbruk. Medlemmer kan komponer sitt HMS besøk slik de ønsker innenfor gitt tid til rådighet i følge medlems-tilbudet.

Alle kan kjøpe produktene til gjeldene  timepris for med-lemmer og ikke medlemmer. For ikke medlemmer kommer oppmøte i tillegg.

 

Se også Norsk Landbruksrådgivings felles rådgivingstilbud