HMS

HMS avtale

11.10.2016 (Oppdatert: 24.05.2017)

 

Du er gårdens viktigste ressurs -

vi er opptatt av deg, din hverdag, dine utfordringer og din helse!

 

Vi møter deg – i ditt arbeidsmiljø! 

Gjennom rutinemessig oppfølging hjelper din HMS- rådgiver deg med å kartlegge arbeidsmiljøet på gården og finne løsninger på dine arbeidsrelaterte utfordringer. Du får hjelp til å bygge opp og vedlikeholde ditt HMS/KSL-system på gården, slik at du oppfyller lovpålagte krav uten å drukne i papir. 

Vi er din bedriftshelsetjeneste og hos oss får du jevnlig oppfølging av din arbeidshelse. Bedriftshelsetjenesten innkaller til helsekontakt hvert 3. år og i tillegg kan du selv bestille en konsultasjon til bedriftslege, sykepleier eller fysioterapeut pr. år, uten ekstra kostnad. Om det oppstår en kritisk situasjon er vi din støttespiller.

Dette inneholder HMS-avtalen :

 • Besøk på arbeidsplassen av HMS-rådgiver for å kartlegge arbeidsmiljøet i din virksomhet
 • Vi hjelper deg med å se nye løsninger på dine utfordringer
 • Hjelp til å få orden på «papirbunken», både HMS systemet og KSL dokumentasjonen
 • Mulighet for hjelp i forkant av tilsyn
 • Elektronisk nyhetsbrevet "Nytt fra NLR HMS" med nyheter og oppdateringer innen HMS
 • HMS arbeid lønner seg og gir gode rabatter på forsikringen, kontingenten er fradragsberettiget
 • Krisebistand, vi er din støttespiller hvis ulykken rammer deg

Grunntilbudet er en treårig syklus:

 • HMS-besøk på gården, inkludert etablering/videreutvikling av HMS-system
 • Helsekontakt som omfatter helsekontroll ut fra eksponering i arbeidsmiljøet eks. spirometri, hørselstest, samt helsesamtale. I tillegg har du mulighet for en årlig konsultasjon hos BHT ved behov   
 • Fagmøte

Andre tjenester:

 • Bistand i hjelpemiddelsaker ved sykdom/ulykker/tilrettelegging
 • Yrkeshygienisk og arbeidsmedisinsk rådgivning
 • Ekstra HMS-besøk ut over grunntilbudet
 • Ekstra helsekontakt hos bedriftshelsetjenesten
 • Andre medlemsrettede tjenester som du avtaler med BHT

Grunntilbud for virksomheter med 5 eller flere medlemmer:

 • Årlig planleggingsmøte med HMS-rådgiver/BHT (aktivitetsplan for året)
 • Helsekontakt med målretta helsekontroll hvert tredje år
 • Mulighet for en konsultasjon pr. innmeldt pr. år hos BHT ved behov.
 • Årlig besøk av HMS-rådgiver som kan inneholde oppbygging /vedlikehold av IK/HMS-system, kartlegging av arbeidsmiljø, risikovurderinger, vernerunder mm.). Årlig bruk av rådgiver reguleres etter en tidskonto tilsvarende 0,5 timer pr. innmeldt medlem

Tegn en HMS avtale

Du kan tegne en HMS avtale herFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.