HMS

Velferdsordninger i jordbruket

03.11.2016 (Oppdatert: 03.11.2016)

Velferdsordningene spesielt for bøndene er fremforhandlet i jordbruksavtalen. Disse endres jevnlig, og det er utfordrende og holde seg oppdatert !

Vi gir en inføring i hvilke ordninger som finns og hvordan de fungerer

Tidsbruk

2 timer

Forskrift om tilskudd til avløsning
   Definisjoner og grunnvilkår
   Ferie og fritid
   Ved sykdom mv
   Søknadsveiledning
Forskrift om tilskudd til landbruksvikarordningen
   Vilkår
   Bruk av landbruksvikar
Forskrift om tidligpensjon til jordbrukere
   Definisjoner og vilkår
   Søknadsveiledning
 
Praktikantordningen
   Vilkår
   Finansiering
   Søknadsveiledning