HMS

Sikker Jobb Analyse (SJA)

03.11.2016 (Oppdatert: 03.11.2016)

Utfører du farlige arbeidsoppgaver? Hva er farlig? Hvor mange ganger har du blitt skadet under arbeid? Sikker jobb analyse (SJA) er en metode for å analysere de risikoer som er knyttet til en arbeidsoperasjon. Det er et krav i arbeidsmiljøloven at farlige arbeidsoperasjoner skal ha en slik gjennomgang. Vi setter fokus på vurdering av farene ved arbeidsoperasjoner og finne tiltak for å redusere/fjerne disse.Foredraget kan inneholde temaer fra produktbeskrivelsen og med varighet etter avtale. Ta kontakt for mer informasjon.

Tidsbruk

Etter avtale

Kontakt

)

Foredraget vil inneholde følgende temaer;
 
Systematisk HMS-arbeid
Avklare oppgave eller prosess som skal analyseres
Avklare deltakere i analysen
Organiseringen av arbeidet
Beskrivelse av planlagt arbeidsoppgave og prosess
Indentifisere farekildene
Vurdere og finne tiltak for å fjerne eller redusere risikoen
Avklare hvilke tiltak som skal gjennomføres og hvem som har ansvaret
Skjemamaler