HMS

NLR HMS- Før tilsyn, svinebesetninger

03.11.2016 (Oppdatert: 03.11.2016)

Mattilsynet skal i preioden 1. mars - 31. oktober 2015 besøke 750 svineholdere over hele landet og kontrollere hvordan svineholdere etterlever regelverket innen brannsikring og kontroll av alarm mot ventilasjonssvikt. En HMS-rådgiver kan hjelpe deg med oppfrisking av regelverket og gi deg gode tips før besøket

Tidsbruk

 

Kontakt

Forbebyggende rutiner og arbeid som skal hindre brann herunder ettersyn av teknisk innretninger

Beredskapsplan

Ventilasjonssvikt- alarm

Årlig kontroll av el-anlegg

El- kontroll av autorisert installatør

Evakueringsmuligheter

Eventuell seksjonering av bygningen

Orden og renhold

Brannslukningsutstyr

Informasjon om MRSA og gjennomgang av KSL standard 8. 2 Smittebeskyttelse (svin)Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.