HMS

HMS veksthus

03.11.2016 (Oppdatert: 03.11.2016)

Vekshusproduksjon er både ensidig og arbeidskrevende og ofte er det utenlandsk arbeidskraft involvert.Vi tilpasser foredraget ut i fra ønsket fagtema i produktbeskrivelsen.Ta kontakt for mer informasjon og avtale om tema og tidsbruk

Tidsbruk

Etter avtale

 

Relatert tjeneste

Systematisk HMS arbeid
   Overordnet kartlegging-risikovurdering-tiltaksplan
Opplæring
   Dokumentert og generell
Maskiner og utstyr
   Verneinnretninger
   Sprøyteutstyr
   Luft/elektrisk utstyr
Arbeidsmiljø- Ergonomi
   Støyeksponering
   Støveksponering
   Muskel og skjelett
   Klemfare
Renhold og vedlikehold
Kjemikalier
   Plantevernmidler
   Desinfiseringsmidler
   Rengjøringsmidlermidler
   Andre kjemikalier
Personlig verneutstyr
Arbeidsgiveransvar
El- og brannvern
 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.