HMS

HMS svin

03.11.2016 (Oppdatert: 03.11.2016)

I en aktiv svineproduksjon er arbeidsmiljøet ofte fylt av støv og støy, samt fysiske utfordringer. Tar du godt vare på din egen helse i tillegg til grisen?  Vi setter fokus på kartlegging av arbeidsmiljøet og kommer med forslag til gode tiltak og løsninger. Vi har ekstra fokus på god og riktig bruk av verneutstyr.  Ta kontakt med vår lokale rådgiver.

Tidsbruk

Varighet ca 1 time

Foredraget inneholder temaer som;
 
Systematisk HMS arbeid
   Overordnet kartlegging-risikovurdering-tiltaksplan
Kjemisk og biologisk
   Rengjøringsmidler
   Desinfiseringsmidler
   Gass
   Støv
Maskiner og utstyr
   Verneinnretninger
Arbeidsmiljø- Ergonomi
   Støyeksponering
   Muskel og skjelett
   Dyreflyt, drivganger
Renhold og vedlikehold
El- og brannvern
Personlig verneutstyr


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.