HMS

HMS storfe

03.11.2016 (Oppdatert: 03.11.2016)

Nesten alle har opplevd farlige situasjoner ved håndtering av storfe.

Vi setter fokus på risikovurdering og har forslag til gode og praktiske løsninger for å unngå skader og farlige situasjoner. Foredraget kan inneholde temaer fra produktbeskrivelsen og ha varighet etter avtale.  Ta kontakt for mer informasjon og avtale.

Tidsbruk

Etter avtale

Foredraget vil inneholde følgende temaer;


Systematisk HMS 
   Overordnet kartleggiarbeidng-          risikovurdering-tiltaksplan
Opplæring
   Dokumentert og generell
Personlig sikkerhet
   Dyrehåndtering
   Drivganger- Dyreflyt
Maskiner og utstyr
   Verneinnretninger
Arbeidsmiljø- Ergonomi
   Støveksponering
   Støyeksponering
   Muskel og skjelett
   Klemfare
Renhold og vedlikehold
Kjemikalier
   Rengjøringsmidler
   Desinfiseringsmidler
   Gass
El- og brannvern
Personlig verneutstyr
 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.