HMS

HMS korn, erter og frø

03.11.2016 (Oppdatert: 03.11.2016)

Gjennom systematisk HMS arbeid viser vi hvordan du får oversikt over farer og risikoer i denne produksjonen. Har du fokus på dette? Vi har råd og veiledning i forhold til gode og praktiske løsninger og tips til bruk av riktig verneutstyr. Foredrag kan inneholde temaer fra produktbeskrivelsen og varighet etter avtale.  Ta kontakt for mer informasjon.

Tidsbruk

Etter avtale

Kontakt

Systematisk HMS arbeid
   Overordnet kartlegging-risikovurdering-tiltaksplan
Opplæring
   Dokumentert
Kjemisk og biologisk
   Plantevernmidler
   Diesel, oljer, kunstgjødsel (bruk og lagring)
   Gass
   Støv
Maskiner og utstyr
   Traktor-tresker- jordarbeidingsmaskiner-spredeutstyr-sprøyteutstyr
   Tilkobling
   Transport
   Vedlikehold
   Sikkerhet og ulykke
Arbeidsmiljø- Ergonomi
   Støy
   Muskel og skjelett
Personlig verneutstyr
El- og brannvern