HMS

HMS Inn på tunet

03.11.2016 (Oppdatert: 03.11.2016)

Veiledning og gjennomgang av dokumentasjonskrav i forbindelse med IPT.

KSL standard 11 og 1.

Risikovurdering av aktivitentene

Tidsbruk

2 timer