HMS

HMS fjørfe

03.11.2016 (Oppdatert: 12.12.2016)

Vi tilpasser foredrag ut i fra ønsket tidsbruk og temaer fra produktbeskrivelsen, ta kontakt for nærmere informasjon og avtale.

Tidsbruk

Etter avtale

 

Foredrag kan inneholde følgende temaer;


Systematisk HMS arbeid
   Overordnet kartlegging-risikovurdering-tiltaksplan
Opplæring
   Dokumentert – farlige maskiner
Kjemisk og biologisk arbeidsmiljø
   Rengjørings- og desinfiseringsmidler
   Gass
   Oljer/Drivstoff
   Støv

Maskiner og utstyr
   Verneinnretninger
Arbeidsmiljø- Ergonomi
   Støyeksponering
   Muskel og skjelett
   Renhold og vedlikehold

Sikring
Personlig verneutstyr
Brann- og el