HMS

Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP)

03.11.2016 (Oppdatert: 03.11.2016)

Vi vil i foredraget fokusere på hovedprinsippene i HACCP.

Tidsbruk

Etter avtale

Grunnforutsetninger/Arbeidsrutiner
Produktbeskrivelse
Produksjonsplan
Flytkart- produksjonstrinn
Risikovurdering og fareanalyse
   Identifiserer farer
   Bedømme risiko
   Tiltaksplan
Kritiske kontrollpunkter - styringspunkter
Revisjon