HMS

Veiledning i KSL- standard og dokumentasjon

03.11.2016 (Oppdatert: 03.11.2016)

Hva er KSL ? Hva skal dokumenteres ? Er det godt nok ? Hvem krever hva ? Hvor ble det av papirene ?KSL er landbrukets kvalitetssikringssystem og består av 12 standarder med sjekklister og veiledere. De danner grunnlaget for egenrevisjon på gården ut ifra de aktuelle produksjonene. Generelle krav for gården (standard 1) og HMS(standard 2), gjelder for alle gårder uavhengig av produksjon.Vi hjelper deg med å få oversikt over KSL systemet, hvilke standarder du behøver og hva som kreves av videre dokumentasjon for å tilfredsstille KSL kravene.Vi hjelper deg med innlogging, selve egenrevisjonen på papir eller nettbasert. Vi hjelper til å bygger opp et system som er tilpasset din virksomhet og dine behov utfra omfang og størrelse på driften.Vi setter fokus på risikovurdering, dokumentasjon og gode rutiner.Ved å bruke KSL-systemet tilfredsstiller man også myndighetenes krav hjemlet i lover og forskrifter.

Tidsbruk

Etter avtale

Gjennomgang standard nr. 1 generell krav for gården

   Generelle mål - organisasjon – ansvarsbeskrivelse
   Plantevern-gjødselplan-avfallsplan

Gjennomgang og veiledning i HMS standarden (nr 2) med hovedfokus på de områder som krever videre dokumentasjon som;

   Vernerunde, Kartlegging, risikovurdering – tiltaksplan
   Dokumentert opplæring- arbeidsutstyr
   Faste kontroller maskiner, silotalje, truck m.fl.
   Kjemikalier, risikovurdering,  sikkerhetsdatablad
   Ansettelse/arbeidsgiveransvar
   Elektrisk anlegg og utstyr og brannvern
Beredskapsplan
 
Gjennomgang av KSL standardene på gården ut i fra produksjon


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.