HMS

Systematisk HMS arbeid (Internkontroll)

03.11.2016 (Oppdatert: 03.11.2016)

Alle som driver virksomhet har krav om å gjennomføre systematisk helse- miljø- og sikkerhetsarbeid. I foredraget viser vi hvordan dette arbeidet kan tilpasses den enkelte virksomhet ut i fra omfang, størrelse og type virksomhet.

Tidsbruk

Etter avtale

Systematisk HMS arbeid- Internkontroll
Motivasjon og holdninger
Lover og forskrifter
Mål, organisering og ansvar
Arbeidsmiljøkartlegging, risikostyring og handlingsplaner
Ansettelser og arbeidsgiveransvar
   Arbeidsavtaler
   Opplæring
   Sykefraværsoppfølgin
Bereskap- beredskapsplan
Systemrevisjon