HMS

Plantevernmidler og helse, en del av autorisasjonskurset

03.11.2016 (Oppdatert: 03.11.2016)

Våre HMS-rådgivere er godkjent for å undervise i plantevermidler og helse- delen på "Autorisasjonskurs for kjøp og bruk av plantevernmidler.

Kontakt vårt nærmeste NLR HMS kontor for nærmere informasjon.
Tidsbruk

3 timer
Kontakt

Helserisiko
   Hvordan kommer plantevernmidler inn i kroppen
   Hvordan unngå helseskader
   Helseskader
   Utfyllende opplysninger om helsefare for enkelte grupper av plantevernmidler
Helsefaremerking
   Piktogrammer- faresymboler
   Sikkerhetsdatablad
Hvis uhellet er ute
   Forgiftningssymptomer
   Tiltak ved forgiftning
   Tiltak ved søl på hud/øyne
Personlig verneutstyr
   Valg av åndedrettsvern
   Filtertyper
   Valg av hansker
   Valg av beskyttelsesdrakt
   Valg av fottøy
   Vern av øynene og ansikt
Kullfilter i traktorens ventilasjonssystem
   Krav til filtertype
   Krav til overtrykk i hytta
   Krav til vedlikehold


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.