HMS

HMS-system Gartneri,Veksthus

03.11.2016 (Oppdatert: 03.11.2016)

Vi har tilpasset vårt internkontrollsystem til gartneri- og veksthusnæringen. Sammen med deg tilpasses dette til din virksomhet og dine behov, etter omfang og størrelse på virksomheten.

Dette systemet er forbeholdt medlemmene i NLR HMS. Ta kontakt med oss for mer informasjon og et tilbud.
Tidsbruk

Etter avtale
Kontakt

Mål, organisering og ansvar
Risikostyring
Kjemikaliehåndtering
Ansettelser og arbeidsgiveransvar
Avfallshåndtering
Dokumentasjon
Elektrisk anlegg og utstyr
Brannvern
Beredskap
Lover og forskrifter
Revisjon
Hvis behov inkluderer vi HACCP i HMS-systmet