HMS

Golfvirksomhet

03.11.2016 (Oppdatert: 03.11.2016)

HMS-systemet kan virke overveldende og omfattende, men målet er å tilpasse systemet til egen  virksomhet. En god regel er å holde systemet så enkelt som mulig, men likevel godt nok til å oppfylle lovbestemte krav og være et godt hjelpemiddel i den daglige driften.

Krav om internkontroll/HMS system gjelder både de virksomheter som har ansatte og de som drives på «dugnad».  

Vi tilpasser foredraget ut i fra ønsker om varighet og temaer i produktbeskrivelsen. Foredraget  vil gi en innføring i disse på en kortfattet måte.
Tidsbruk

Etter avtale

HMS-system for golfvirksomheter
Mål, organisering og ansvar
Kartlegging og handlingsplaner. Drift
Kartlegging og handlingsplaner. Aktivitet
Kjemikaliehåndtering
Ansettelser og arbeidsgiveransvar
Avfallshåndtering
Dokumentasjon
Elektrisk anlegg og utstyr
Brannvern
Beredskap
Lover og forskrifter
Revisjon


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.