HMS

Beredskapsplan

03.11.2016 (Oppdatert: 03.11.2016)

Beredskap betyr å være etterpåklok på forhånd! Det lønner seg alltid å tenke i gjennom situasjoner som kan oppstå og være forbrett på uforutsette hendelser.I foredraget gir vi råd og veiledning i å utarbeide en beredskapsplan for gården 

Tidsbruk

Etter avtale

Kontakt

Introduksjon
   Hensikt og forutsetninger
   Beskrivelse av geografisk virkeområde (kart over gården)
   Fordeling ansvar
Varsling
   Varslingssystemer
   Prosedyre for intern og ekstern varsling
Beredskapsorganisering
   Tilgjengelig personell
   Informasjon
Beredskapssentral
   Hvor er – og hva inneholder «beredskapssentral» (aktuelt verktøy på gården?)
   Vannkilder, slukkeutstyr
   Fare- og skaderapportering, interne rutiner
   Rapporter til off.myndighet
 Handlingsplaner
   Generelt om beredskapssituasjoner (møteplasser etc.)
   Brann
   Personskader / øyeblikkelig hjelp
   Forurensning
Ressurser
   Personell (ansatte, familie, naboer, venner)
   Annet materiell og utstyr (traktoraggregat, vanningsanlegg etc.)
   Ekstern bistand
 


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.