HMS

Støy

03.11.2016 (Oppdatert: 03.11.2016)

Støy defineres som uønsket lyd. Mange har en støyfylt arbeidsplass, kanskje uten å være bevist det… Vet du hvordan støy påvirker helsen din? Bruker du riktig verneutstyr?  Vi kan tilby deg et inspirerende foredrag med fokus på noe som berører oss alle.  Ta kontakt for mer informasjon og avtale.
Tidsbruk

Etter avtale

Hva er lyd?
   Frekvens og bølgelengder
   dB – Hz
Hva er støy?
Nedsatt hørsel
   Ørets oppbygging
   Helseeffekter
Andre helseeffekter
Støykilder i landbruket
Andre faktorer og støykilder
   Sykdommer
   Kjemisk påvirkning
   Fritid/ skudd / musikk
Grenseverdier
   Tid / Impulslyd
Støyreduserende tiltak
Systematisk HMS arbeid
   Kartlegging – risikovurdering - tiltakFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.