HMS

Støv og helse i svineproduksjonen

03.11.2016 (Oppdatert: 03.11.2016)

I foredraget går vi nærmere inn på luftkvaliteten for røkteren, hvilke forebyggende tiltak man bør iverksette og litt om de vanligste helseproblemer som er forbundet med produksjonen.
Tidsbruk

1-2 timer

Arbeidsmiljø
   Organisk og biologisk støv
   Uorganisk støv
   Gass (ammoniakk og karbondioksid)
   Grenseverdier for gass og støv
Systematisk  HMS arbeid
   Kartlegging- risikovurdering- tiltak
Helseproblem
   Luftveienes og åndedrettstets betydning
   Mest aktuelle helseproblemer
Primærforebyggende tiltak
   Støvreduserende tiltak
   Personlig helse
   Verneutstyr
Sekundærforebyggende tiltak
   Målrettet helsekontroll
   Behandling
   Forebygging for å unngå forverring forverring
Tertiærforebyggende tiltakFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.