HMS

Støv i landbruket

03.11.2016 (Oppdatert: 03.11.2016)

Et øyeblikk ubetenksomhet kan få store konsekvenser.

I foredraget ser vi på de mest støvfylte arbeidssituasjoner og hvilken virkning støvet har på vår helse.
Tidsbruk

1-2 tmer

Støv og arbeidsmiljø
   Organisk og biologisk støv
   Uorganisk støv
Støv som helseproblem
   Luftveienes og åndedrettstets betydning
   Mest aktuelle helseproblemer
Primærforebyggende tiltak i husdyr- og kornproduksjonen
   Støvreduserende tiltak
   Personlig helse
   Verneutstyr
Sekundærforebyggende tiltak
   Målrettet helsekontroll
   Behandling
   Forebygging av forverring
Tertiærforebyggende tiltak
Systematisk  HMS arbeid
   Kartlegging- risikovurdering- tiltak
Arbeidsgiveransvar