HMS

(Oppdatert: 03.11.2016)

Alt for mange bønder og sysselsette i landbruket utvikler over tid muskel –og skjelettplager. Med en bevisst holdning og enkle grep kan vi gjøre mye for å unngå belastningslidelser. Med de varierte arbeidsoppgavene man møter hjemme på gården, ligger det til rette for å skape en helsefremmende arbeidsplass!

Lær mer om hvordan du kan beholde en frisk kropp! Ofte vil de samme grepene føre til forenkling og effektivisering av arbeidsdagen!

Tidsbruk
1-2 timer

Gjeldende lover, regelverk og anbefalinger

Gjennomgang av risikofaktorer
   Hvilke faktorer er vi godt rustet/mindre rustet til å tåle

Organisering av arbeidet
   Arbeidsteknikk
   Hjelpemidler
   Driftsløsninger

Råd og tips, forebyggende tiltak

Praktiske eksempler/» case»

Ergonomisk risikovurdering av de utsatte arbeidsoppgaver på gården

Planlegging ved nybygg, tilbygg og oppgradering av driftsbygninger