HMS

Plantevernmidler, helse og verneutstyr

03.11.2016 (Oppdatert: 03.11.2016)

Uforsiktig bruk av plantevernmidler kan gi helseplager. God planlegging, rutiner og vurdering av bruken forebygger skader. Riktig bruk og vedlikehold av verneutstyr er viktig for å sikre at utstyret gir en god beskyttelse.

Foredraget er godt egnet som en del av en fagdag innen korn-, frø-, frukt- og bærproduksjon.

Tidsbruk
Etter avtale

 

Relatert NLR-tjeneste

 

Kontakt

Helserisiko
Hvordan kommer plantevernmidler inn i kroppen
Hvordan unngå helseskader
Helseskader
Utfyllende opplysninger om helsefare for enkelte grupper av plantevernmidler

Helsefaremerking
Piktogrammer- faresymboler
Sikkerhetsdatablad
Hvis uhellet er ute
   
Forgiftningssymptomer
Tiltak ved forgiftning
Tiltak ved søl på hud/øyne
Personlig verneutstyr
   
Valg av åndedrettsvern
Filtertyper
Valg av hansker
Valg av beskyttelsesdrakt
Valg av fottøy
Vern av øynene og ansikt
Kullfilter i traktorens ventilasjonssystem
   
Krav til filtertype
Krav til overtrykk i hytta
Krav til vedlikeholdFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.