HMS

Håndtering av store dyr

03.11.2016 (Oppdatert: 03.11.2016)

Ved å sette fokus på håndtering av store dyr ønsker vi å redusere risikoen for skader og ulykker på mennesker og dyr.

Hva skal til for å skape «den gode røkter» ?

Tidsbruk
1-2 timer

Kontakt
Din lokale rådgivingsenhet. Eller ta kontakt med Norsk Landbruksrådgiving på nlr@nlr.no