HMS

Brannsikkerhet og beredskap. Veksthus

03.11.2016 (Oppdatert: 03.11.2016)

Det brenner også i veksthus.
Lær mer om hvordan du som gartner kan forebygge brann og konsekvensene av brann.

Tidsbruk
Etter avtale

Kontakt
Din lokale rådgivingsenhet. Eller ta kontakt med Norsk Landbruksrådgiving på nlr@nlr.no

Beskrivelse av foredraget

 • Forebygging
  Bonustid
  Myndighetskrav
  Forsikringskrav
  Valg av bygningsmateriale
  Passiv beskyttelse
  Egenkontroll
  Kontroll og service
  Beredskapsplan
 • Brannen oppstår
  Varsling
  Brannens utvikling
 • Slukking/ etterarbeid
  Slukkemiddel
  Kunnskap/opplæring
  Rømningsvei