HMS

Bondens som arbeidsgiver

03.11.2016 (Oppdatert: 03.11.2016)

Foredraget "Bondens som arbeidsgiver" belyser de temaer det er viktig å være klar over i forbindelse med ansatte på gården.

Tidsbruk

Antatt varighet 1-3 timer

Systematisk HMS arbeid

Krav om opplæring i HMS for leder

Organisering av arbeidet på gården
​​Familie, ansatte eller leid hjelp fra avløserlag/ andre

Arbeidsavtaler

Melding til arbeidsregisteret

Offentlig pålegg
Skattetrekk, arbeidsgiveravgift, feriepenger, yrkesskadeforsikring

Arbeidstid – fridtid

Opplæring av ansatte

Bruk av arbeidsutstyr

Kartlegging og tiltak HMS

Personlig verneutstyr

Handlingsplan ved ulykker

Verneombud

Personalrom

BoforholdFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.