HMS

Foredrag

03.11.2016 (Oppdatert: 04.01.2017)

De fleste foredrag har en anbefalt tidsbruk. Medlemmer kan komponer sitt HMS besøk slik de ønsker innenfor gitt tid til rådighet i følge medlems-tilbudet.

Alle kan kjøpe foredrag til gjeldene  timepris for medlemmer og ikke medlemmer. For ikke medlemmer kommer oppmøte i tillegg.