HMS

HMS-avtale

26.04.2016 (Oppdatert: 30.06.2017) Therese Talmo-Rønn

Du er gårdens viktigste ressurs -

vi er opptatt av deg, din hverdag, dine utfordringer og din helse!

 

Vi møter deg – i ditt arbeidsmiljø! 

Gjennom rutinemessig oppfølging hjelper din HMS-rådgiver deg med å kartlegge arbeidsmiljøet på gården og finne løsninger på dine arbeidsrelaterte utfordringer. Du får hjelp til å bygge opp og vedlikeholde ditt HMS/KSL-system på gården, slik at du oppfyller lovpålagte krav uten å drukne i papir. 

Vi er din bedriftshelsetjeneste og hos oss får du jevnlig oppfølging av din arbeidshelse. Bedriftshelsetjenesten innkaller til helsekontakt hvert 3. år og i tillegg kan du selv bestille en konsultasjon til bedriftslege, sykepleier eller fysioterapeut pr. år, uten ekstra kostnad. Om det oppstår en kritisk situasjon er vi din støttespiller.

Dette inneholder HMS-avtalen :

 • Besøk på arbeidsplassen av HMS-rådgiver for å kartlegge arbeidsmiljøet i din virksomhet
 • Vi hjelper deg med å se nye løsninger på dine utfordringer
 • Hjelp til å få orden på «papirbunken», både HMS-systemet og KSL-dokumentasjonen
 • Mulighet for hjelp i forkant av tilsyn
 • Elektronisk nyhetsbrevet "Nytt fra NLR HMS" med nyheter og oppdateringer innen HMS
 • HMS-arbeid lønner seg og gir gode rabatter på forsikringen, kontingenten er fradragsberettiget
 • Krisebistand, vi er din støttespiller hvis ulykken rammer deg

Grunntilbudet er en treårig syklus:

 • HMS-besøk på gården, inkludert etablering/videreutvikling av HMS-system
 • Helsekontakt som omfatter helsekontroll ut fra eksponering i arbeidsmiljøet eks. spirometri, hørselstest, samt helsesamtale. I tillegg har du mulighet for en årlig konsultasjon hos BHT ved behov   
 • Fagmøte

Andre tjenester:

 • Bistand i hjelpemiddelsaker ved sykdom/ulykker/tilrettelegging
 • Yrkeshygienisk og arbeidsmedisinsk rådgivning
 • Ekstra HMS-besøk ut over grunntilbudet
 • Ekstra helsekontakt hos bedriftshelsetjenesten
 • Andre medlemsrettede tjenester som du avtaler med BHT

Grunntilbud for virksomheter med 5 eller flere medlemmer:

 • Årlig planleggingsmøte med HMS-rådgiver/BHT (aktivitetsplan for året)
 • Helsekontakt med målretta helsekontroll hvert tredje år
 • Mulighet for en konsultasjon pr. innmeldt pr. år hos BHT ved behov.
 • Årlig besøk av HMS-rådgiver som kan inneholde oppbygging /vedlikehold av IK/HMS-system, kartlegging av arbeidsmiljø, risikovurderinger, vernerunder mm.). Årlig bruk av rådgiver reguleres etter en tidskonto tilsvarende 0,5 timer pr. innmeldt medlem


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.