HMS

Bedriftshelsetjenester i NLR

10.08.2016 (Oppdatert: 30.06.2017)

Som HMS-medlem i Norsk Landbruksrådgiving har du tilgang på bedrifthelsetjeneste nær deg.

Din lokale rådgiver kan sette deg i kontakt med rett kontor.

Vi har samarbeid med bedriftshelsetjenester over hele landet som står klare for å hjelpe deg.

Har du serviceavtale for deg selv eller bare for traktoren?

Norsk Landbruksrådgiving (NLR) har avtale med bedriftshelsetjenester i hele landet. De tilbyr forebyggende helseoppfølging og målrettede helsekontroller av bønder og ansatte i landbruket.

 

Hva innebærer en helsekontroll og hvorfor bør du ha det?

Dette er en kontroll hos bedriftssykepleier eller bedriftslege og retter seg mot de utfordringene som er i ditt yrke. Som bonde eller ansatt i landbruket er du utsatt for en del faktorer i arbeidsmiljøet som kan påvirke kroppen, som for eksempel støv, gasser, støy, mugg, ergonomiske belastninger m.m. En helsekontroll skal bidra til å oppdage tidlige tegn på utvikling av skader eller sykdom. Dokumentasjonen på din arbeidshelse kan senere være nyttig ved en eventuell yrkesskadesak.

 

Kontrollen er rutinemessig og de som har en HMS-avtale kalles inn hvert 3. år. Dersom det er behov for oppfølging oftere, avtales det med den enkelte.

 

Ved helsekontroll utføres:

 

·       Lungefunksjonstest: En prøve for å sjekke tilstanden på lungene dine.

·       Hørselstest: For å se om hørselen tar skade av støy du utsettes for.

·       Måling av blodtrykk: Kan bli påvirket ved stress og arvelige faktorer

·       I tillegg er det mulighet til å ta stivkrampevaksine, anbefaler hvert 10. år.

·       Testing i forhold til MRSA kan også utføres

 

Ved behov for videre oppfølging henviser vi til det øvrige hjelpeapparatet og samarbeider med arbeidsmedisinske avdelinger.

 

Bedriftshelsetjenesten bistår også med:

·       Oppfølging etter kriser og ulykker

·       Vurdering av behov for hjelpemidler eller arbeidsplassvurderinger

Kontakt din HMS-rådgiver i NLR, eller ta direkte kontakt med din bedriftshelsetjeneste ved behov for hjelp og råd.

Oppfølgingen fra bedriftshelsetjenesten er en viktig forsikring for din helse!