HMS

Om oss

12.03.2017 Linn Thorud

Vi bidrar til å gjøre Norges viktigste jobb tryggere

HMS-tjenesten i Norsk Landbruksrådgiving  er et helsefremmende tilbud til alle i landbruket. Vi bidrar til trygghet og overskudd. Vårt viktigste mål er å bidra til færre ulykker og yrkeslidelser i landbruket, og gjennom det sikre trivsel, kvalitet og lønnsomhet i næringen.

Vi gir HMS-rådgiving til bønder over hele landet i form av rutinemessige HMS-besøk på gården, helseoppfølging hos bedriftshelsetjeneste, kursing og andre faglige tilbud som gjør hverdagen litt tryggere. Skulle ulykken først være ute tilbyr vi krisehåndtering.

Femti kompetente medarbeidere står for en omfattende kursvirksomhet og medlemsoppfølging. I samarbeid med lokale bedriftshelsetjenester tilbyr vi bedriftshelsetjeneste til rundt 10. 000 medlemmer over hele landet. Vi har også et samarbeid med Arbeidsmedisinsk avdeling på St. Olavs Hospital i Trondheim. I tillegg stilles det til disposisjon kompetanse på blant annet arbeidsmedisin, ergonomi, yrkeshygiene, krisehåndtering, psykososialt arbeidsmiljø. Dette gir et tverrfaglig, helhetlig og behovstilpasset tilbud.

NLR HMS tilbyr kompetansegivende kurs til hele næringa uavhengig av medlemskap. Kurset ”Praktisk HMS-arbeid” er utpekt som hovedsatsning for hele næringa gjennom ”Felles plan for HMS-arbeidet i norsk landbruk”. Over 10.000 bønder har deltatt på kurset. Kurset er skreddersydd til kravet i Arbeidsmiljølovens §3-5 hvor ansvarlig leder for enhver virksomhet pålegges å ta dokumentert HMS-opplæring.

 

Vil du ha en HMS avtale, les mer her

 

Litt historikk:

Landbrukshelsa ble etablert 1. januar 1994 som en ideell stiftelse med Norges Bondelag og NorskBonde- og Småbrukarlag som stiftere. I 2002 endret stiftelsen navn til Landbrukets HMS-tjeneste. I 2014 gikk virksomheten inn i Norsk Landbruksrådgiving og stiftelsen ble avviklet. Norsk Landbruksrådgiving HMS (NLR HMS) er organisert som en avdeling i Norsk Landbruksrådgiving. Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.