– Man jobber fortløpende med sikkerheten på gården. Risikovurderinger gjør vi kontinuerlig i det daglige gårdsarbeid, i alt fra å hoppe ned fra en henger til å klatre opp i en stige. Men å få påminnelser gjennom krav og besøk, er kjempebra, sier korn- og griseprodusentene på Hommelstad gård.

Da kommer en HMS-avtale i Norsk Landbruksrådgiving (NLR) godt med. Både vernerunde på gården og bedriftshelsetjeneste inngår i avtalen.

Se video fra besøket hos Karen Margrethe og Inge på Hommelstad gård sammen med HMS-rådgiver Linn Thorud.

– I en HMS-avtale i NLR ligger det blant annet rådgiving på gården. Da kommer det en HMS-rådgiver på gården og tar en gjennomgang av arbeidsmiljøet ditt, forteller Linn Thorud, HMS-rådgiver i NLR Innlandet.

– Vi starter ofte besøket med en runde på gården, der vi ser på arbeidsplassen og mulige farer. Vi vurder også dette med ergonomi, altså belastninger du har i din arbeidshverdag, farer for ulykker, maskiner, håndtering av store dyr, ut ifra behovet på den gården vi er på, sier Thorud. Når det gjelder pålagt dokumentasjon kan NLR-rådgiverne bistå med HMS-system, KSL-system og besøk før en revisjon.

Jevnlige besøk

Før fjorårets skuronn, hadde paret besøk av HMS-rådgiver, Jens Christian Lied fra NLR Innlandet. Besøket startet med en prat inne ved kjøkkenbordet.

– Vi hadde en trivelig samtale der jeg fikk noen tips til dokumentasjon, før vi gikk ut og tok en runde på gården. Jeg fikk noen kommentarer på ting som kunne forbedres, forteller Os. Han ser på besøket og samarbeidet med HMS-rådgiveren som veldig positivt.

– Det er absolutt fint å få et par ekstra øyne til å se på det vi går og ser på hver dag. Rådgiveren ser gjerne ting fra en annen vinkel. Og alt som skjer på gården er til vår fordel, for at vi skal være sikre når vi holder på. For det er ikke alt som er like ufarlig av det vi driver med, vi hopper fra hengere, vi jobber med store maskiner og små redskaper som vinkelsliper, forteller han.

Beredskapsplan er viktig

Flere steder på Hommelstad gård henger det beredskapsplakater som skal bidra til å handle korrekt dersom en uønsket situasjon oppstår. Hensikten er å kunne verne om liv, helse, verdier og miljø, og er en del av beredskapsplanen. Her er viktige funksjoner markert i en oversikt over gården, som brannslokningsapparat, vannslanger, sikringsskap, stoppekran, nødutganger og førstehjelpsutstyr.

Beredskapsplakat
Beredskapsplakaten er en sentral del av beredskapsplanen. På en skisse av gården er viktige funksjoner markert slik at også andre finner fram. Det henger flere slike plakater rundt om på Hommelstad gård. (Foto: Siri Josefine Mo)

– Vi har fokus på grunnleggende HMS. Vi har ikke hatt noen store skader her på gården, det har vi sluppet unna, sier Os og banker i bordet. Det ha en beredskapsplan og -plakat er med på å være forberedt dersom noe skjer.

– Det gir en trygghet å ha slike ting i orden. Hvis det først skjer noe, har vi hvert fall dette på stell, fortsetter han.

Linn Thorud forteller at en beredskapsplan er en slags plan B hvis en kritisk situasjon oppstår.

– Det er faktisk ingen som kan drive gården på samme måte som gårdbrukeren selv, det er i så fall veldig sjeldent, sier hun. Derfor er det viktig ha å ha en god plan som gjør det enklere for andre familiemedlemmer, avløser eller andre, å opprettholde produksjonen på gården.

Karen og Linn Thorud
– Det er viktig at vi har dere å rådføre oss med, så vi gjør ting som er riktig for at vi skal føle oss trygge her, sier Karen Margrethe Os Hommelstad til HMS-rådgiver Linn Thorud. (Foto: Siri Josefine Mo)

Trivsel i fokus

Karen Margrethe og mannen har alltid hatt fokus på trivsel og sikkerhet på gården.

– Det er viktig at det skal være en trygg arbeidsplass, og hvis det er noen som skal jobbe på gården så skal de føle seg trygge og trives her, sier hun.

På Hommelstad gård bor det nå fire generasjoner, og datter og svigersønn involveres mer og mer i drifta.

– Det er viktig for oss at de får gjøre ting på sin måte og at de trives her. Og så har vi barnebarna! De vil være med å kjøre traktor og da er jeg redd for at sikkerheten ikke skal være der. Sikkerhetsbelte og hørselvern skal alltid være på ellers får de ikke være med, forteller hun.

Paret er enige om det å føle seg trygge på arbeidsplassen er en stor del av å trives på gården. Og sammen med NLR jobber Karen Margrethe og Inge for trygghet og overskudd.

– Det er viktig at vi har dere å rådføre oss med, så vi gjør ting som er riktig for at vi skal føle oss trygge her.

Nettside herobilde

Sammen for trygghet og overskudd

Bonden er gårdens viktigste ressurs.

Ja, jeg vil vite mer om HMS-tjenester