HMS

Studie om HMS i landbruket ved Universitetet i Tromsø - noe for deg?

09.12.2020 (Oppdatert: 11.12.2020)

Universitetet i Tromsø har utviklet et kurs og styringssystemer for HMS og sikkerhet i små og mellomstore virksomheter. Kurset HMS i landbruker, VID-6013, er gjenomført to ganger og går nå igjen i vårsemesteret 2021.

Studentene fra 2019/20-studiet på besøk på naturbruksskolen på Gibostad

Det vil være en kombinasjon av nettundervisning og samlinger. Kurset er like aktuelt for alle som arbeider i landbruket. Tidligere studenter har vært bønder, tillitsvalgte og ansatte fra landbrukets organisasjoner, avløsere, studenter, veterinærer, arbeidstilsynet, reindrift osv.

Videreutdanningen gir faglig fordypning i Helse, miljø og sikkerhet med vekt på HMS-arbeid i landbruket, grunnforståelse for forbedringsarbeid, brannforebygging og kvalitetssystem for landbruket. Formålet er å gi studenter kunnskap og grunnforståelse for kvalitets-forbedringsarbeid i landbruket og om de spesielle hensyn som må tas ved HMS-arbeid i næringen.

Forholdet knyttet til HMS-arbeid endrer seg konstant i tråd med kompleksiteten i landbruket og behovet for å redusere ulykker og risiko i bransjen er stor. Kurset skal bidra til økt kompetanse om helse, miljø, sikkerhet, arbeidsmiljø og risiko.
Kurset tilstreber en forståelsen av at all HMS arbeid er teori i praksis.
Oppbygging av kurset;

  • Generell del - HMS-teori
  • Spesiell del - HMS i landbruket, lover og regler samt forskrifter
  • Operativ del - egen arbeidssituasjon og digitale verktøy

Undervisning finner sted på UiT Norges arktiske universitet, campus Breivika Tromsø og andre relevante lokasjoner i landet. Alternative undervisningsopplegg så som bedriftsbesøk vil også kunne finne sted.

Les mer og søk studiet her

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.