HMS

Har du ansvaret for unge arbeidstakere?

03.05.2018

Unge arbeidstakere er en uvurderlig arbeidskraft som gleder seg til å ta fatt på jobben. Samtidig har de mindre erfaring og kjennskap til jobben de skal gjøre. Ofte mangler de forståelse for risikoen knyttet til oppgavene de skal utføre. Det gjør dem til en utsatt gruppe. Noe av det viktigste arbeidsgivere kan gjøre er å sørge for å gi god opplæring til sine arbeidstakere, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet. Nedenfor finner du ti råd fra Arbeidstilsynet som vil være nyttige for deg som arbeidsgiver.

Det er lønnsomt å bruke tid på opplæring.

Dette er utdrag fra en artikkel Arbeidstilsynet har skrevet om temaet. Artikkelen i sin helhet kan du lese her.

10 huskeregler for opplæring på arbeidsplassen

Arbeidstilsynet har utformet en huskeliste med 10 huskeregler for opplæring på arbeidsplassen:

 1. Jeg, og de jeg har satt til å lede andre, har nødvendig kompetanse slik at hensynet til sikkerhet og helse er ivaretatt i vår virksomhet.
 2. Jeg har kartlagt de farer og problemer mine arbeidstakere kan utsettes for.
 3. På bakgrunn av kartleggingen av mulige farer og problemer har jeg sørget for at arbeidstakerne får den opplæring, øvelse og instruksjon som er nødvendig for å ivareta sikkerheten på arbeidsplassen.
 4. Hos oss har alle fått øvelse og opplæring i bruk av hjelpemidler, rømnings- og redningsutstyr, bruk av førstehjelpsutstyr eller personlig verneutstyr.
 5. Ansetter jeg noen under 18 år, har jeg tatt særlig hensyn til at de er mer risikoutsatt og ofte har mindre erfaring og kjennskap til jobben de skal gjøre.
 6. Alle vet hvem som står for opplæring og instruksjon av nye medarbeidere og hva opplæringen og instruksjonen omfatter.
 7. Det er klart og tydelig for den nyansatte hvilke oppgaver han/hun kan og må utføre, og hvilken opplæring som kreves.
 8. Alle vet hvem de skal kontakte og hva de skal gjøre dersom det oppstår uforutsette farer og uønskede hendelser.
 9. Dersom det brukes arbeidsutstyr som jeg mener det er særlig viktig å være forsiktig med, har jeg sørget for å dokumentere opplæring av de som skal bruke utstyret.
 10. Alle som skal bruke arbeidsutstyr som krever sertifisert opplæring, har fått slik opplæring.

 

Alvorlige arbeidsulykker skal meldes til Arbeidstilsynet. Arbeidstilsynet får flest meldinger om følgende typer arbeidsulykker med unge arbeidstakere:

 • Fallulykker: 19 prosent av registrerte ulykker
 • Truffet av gjenstand: 17 prosent
 • Klemulykker: 16 prosent 
 • Kutt: 15 prosent


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.