HMS

Ammoniakkbehandlet halm

07.12.2018 (Oppdatert: 07.12.2018)

Denne vinteren brukes det ammoniakkbehandlet halm til husdyr som aldri før. Den krevende sommeren har medført at husdyrbønder har måttet finne alternative formidler. Noen har rapportert ubehag ved håndteringen av dette foret og flere bør være oppmerksomme på dette. Arbeidsmedisinsk avdeling ved St.Olavs hospital har følgende anbefalinger.

Krevende forhold for fôrberging denne sesongen fører til utstrakt bruk av ammoniakkbehandlet halm. Foto: Morten Berntsen

Ammoniakk er en fargeløs gass med stikkende lukt. Det er en kraftig luftveisirritant. Ammoniakk er sterkt vannløselig, og ved eksponering for gassen vil det først og fremst være øvre luftveier og øyne som blir affisert, og man vil da merke svie i øyne, nese, munn og svelg. Dette er symptomer som går over når man kommer vekk fra eksponeringen. 

I høye konsentrasjoner kan ammoniakk være etsende og blant annet føre til øyeskader. Ved svært høy eksponering kan gassen føre til hevelser i luftveier, pustebesvær og alvorlig lungeskade. Ved så høye konsentrasjoner vil imidlertid lukt og irritasjonssymptomer fra øyne og øvre luftveier være så uttalte at man ikke greier å oppholde seg der (så fremt man da ikke er låst i en situasjon uten mulighet til å komme seg vekk). Noe av den inhalerte ammoniakken vil kunne tas opp i kroppen, men vil der raskt bli omdannet til urea. Dette er et stoff som naturlig dannes i kroppen ved nedbrytning av proteiner og som skilles ut via urin og svette. Yrkesmessig eller annen ytre eksponering for ammoniakk vil ikke medføre forgiftning. 

Helserisikoen ved ammoniakkeksponering er altså knyttet til stoffets etsende og irriterende egenskaper, og alvorlig skade unngås oftest nettopp fordi den sterke irritasjonseffekten gjør at man trekker seg vekk. 

Det er antatt at hvis man utsettes for ammoniakk kombinert med støv (slik som f.eks. i grisefjøs), vil gassen kunne feste seg til støvpartikler og dermed bli med lenger ned i luftveiene. Man tenker seg at langvarig eksponering for slik kombinasjon, kan føre til økt risiko for KOLS. 

Råd: 

  • Ved håndtering av ammoniakkbehandlet halm anbefales det å la halmen ligge en stund etter åpning av halmballen, slik at gassen luftes ut. 
  • Dersom dette ikke lar seg gjøre eller det ikke fører til tilfredsstillende utlufting, anbefales bruk av gassmaske med ammoniakkfilter (K-filter, fargekode grønn). 


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.