HMS

Økt innsats gir færre dødsfall i landbruket

08.02.2017 (Oppdatert: 17.03.2017)

Arbeidet med å øke bevisstheten rundt farene i landbruket ser ut til å hjelpe. I 2016 ble antall arbeidsulykker med dødelig utfall halvert.

Tett oppfølging og gode råd der du jobber er noe av nøkkelen for å senke antallet dødsfall og skader i landbruket ytterligere. Foto: Therese Talmo-Rønn, NLR

 Det er godt å se at beinhard jobbing fra våre HMS-rådgivere er med på å bedre hverdagen til den norske bonden, slår fagkoordinator for HMS i Norsk Landbruksrådgiving (NLR) Halle Arnes fast. Arbeidet med å få landbruket tryggere blir støttet av landbruks- og matminister Jon Georg Dale.

– Arbeidet som blir gjort for å skape trygge arbeidsplassar og redusere talet på ulykker i landbruket er særdeles viktig. Vi har ingen bønder å miste, og difor må vi fortsetje å auke bevisstheita rundt helse, miljø og sikkerheit i landbruket, sier Dale i en uttalelse på Regjeringen.no.

Stor nedgang 
Det er i  arbeidstilsynets arbeidsskadedødfallstatistikk den gode framgangen i norsk landbruk vises. Av 25 dødsfall i norsk arbeidsliv i 2016 var 4 i landbruket. Det er en halvering sammenlignet med treårsperioden før. Tre av dødsfallene skjedde i samme arbeidsulykke, under et stort leirras i Sørum i november.

– Etter min mening er det fortsatt fire dødsfall for mye. Men vi må ta oss tid til å se at det er framdrift i bransjen også, sier Arnes i NLR. Han er glad landbruksminister Dale ser behovet for å øke bevisstheten om HMS i landbruket.

 Vi er helt overbevist om at de nærmere 10.000 medlemmene som har HMS-tjenester gjennom NLR har de beste forutsetningene for å holde seg på rett siden av statistikken, sier Arnes. HMS-medlemmene i NLR får tett oppfølging av rådgiver ute på gården og av bedriftshelsetjeneste. Det forebygger skader både på lang og kortere sikt.

Se driften med nye øyne 
– Våre rådgivere vet at det er nødvendig med et kontinuerlig HMS-arbeid. Vi holder over 100 kurs i året og er på besøk ute der bøndene jobber for å hjelpe medlemmene å se sin egen drift med nye øyne, forteller Arnes.

Høsten 2014 ble både HMS-standarden og en ulykkesregistrering innført i kvalitetssystemet i landbruket (KSL). Rådgivere fra NLR hjelper medlemmene med å både forstå bakgrunnen for, og ha orden i HMS-systemet når de får gjennomført revisjon på gården.

– Vi ser at dette øker bevisstheten over egne farer for bonden. Akkurat slik landbruksministeren og flere før han har etterspurt, sier Arnes.

Registrering av ulykker gir bedring
NLR og KSL Matmerk oppfordrer alle bønder om å registrere ulykker på gården på KSL sine nettsider. Registreringen kan gjøres anonymt men har stor verdi for de som jobber med å gjøre driften på gården sikrest mulig. Siden muligheten ble tilgjengelig i 2014 har 1300 bønder registrert ulykker gjennom skjemaet.

– Oversikten brukes til å finne årsaken til de mange ulykkene i landbruket. Slik kan vi i tett samarbeid med KSL utvikle nye tiltak for å bedre sikkerheten på gården, sier fagkoordinator Arnes.

– Når bøndene går inn og registrerer ulykker selv, hjelper det dem også å forstå hvor viktig føre var prinsippet er i dette arbeidet. Vi må sikre jobben i forkant og slutte å tenke at vi bare skal. Det er da ulykkene skjer. Og det skjønner du lettere når du går igjennom hendelsesforløp og årsak til ulykken i en slik spørreundersøkelse. Kanskje kan en mindre ulykke du registrerer, også hjelpe deg å få forhindret den store stygge, sier fagkoordinator Halle Arnes.

NLR tilbyr HMS-tjenester

Gjennom en HMS-avtale i NLR tilbys et helsefremmende tilbud til alle i landbruket.

 

NLR tilbyr HMS-rådgiving til bønder over hele landet i form av HMS-besøk på gården, helseoppfølging hos bedriftshelsetjeneste, kursing og andre faglige tilbud som gjør hverdagen litt tryggere. Og, skulle ulykken først være ute kan våre rådgivere hjelpe med krisehåndtering.

 

Førti kompetente medarbeidere står for en omfattende kursvirksomhet og medlemsoppfølging. I samarbeid med lokale bedriftshelsetjenester tilbys  bedriftshelsetjeneste til rundt 10.000 medlemmer over hele landet.

 

NLR tilbyr også et samarbeid med arbeidsmedisinsk avdeling på St. Olavs Hospital i Trondheim. I tillegg har medlemmer med HMS-avtale mulighet til å ta ibruk kompetanse på blant annet arbeidsmedisin, ergonomi, yrkeshygiene, krisehåndtering og psykososialt arbeidsmiljø.

 

Dette gjør at alle medlemmer har et behovtilpasset tilbud som passer best for deres arbeidshverdag. Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.