HMS

Har du gjort ditt for å unngå MRSA?

12.03.2017 Randi Finstad Sand

MRSA er en smitte som vi ikke har lyst på i næringen vår. Det kan føre til mye merarbeid, ekstra utgifter og uønsket omdømme. MRSA er gule stafylokokkbakterier som har blitt motstandsdyktige mot antibiotika. LA-MRSA er MRSA-stammer som spres lett mellom husdyr. For at en skal ha en godkjent KSL egenrevisjon er det viktig å vite at det er nødvendig med noen forholdsregler for å verne seg selv og egen besetning.

Smitte av MRSA, og forholdsregler

MRSA er en smitte som vi ikke har lyst på i næringen vår. Det kan føre til mye merarbeid, ekstra utgifter og uønsket omdømme. MRSA er gule stafylokokkbakterier som har blitt motstandsdyktige mot antibiotika. LA-MRSA er MRSA-stammer som spres lett mellom husdyr. For at en skal ha en godkjent KSL egenrevisjon er det viktig å vite at det er nødvendig med noen forholdsregler for å verne seg selv og egen besetning.

Det er flere risikofaktorer for å bli smittet av MRSA

Myndighetene tilråder testing av alle personer som skal arbeide i svine-, storfe-, eller småfebesetning og som i løpet av siste 12 måneder.  Med “alle” menes eier og andre som jobber i besetningen.

  • Har hatt fast bosted i utlandet
  • Pendler mellom utlandet og arbeidssted i Norge
  • Har vært i kontakt med en bekreftet smittet husdyrbesetning
  • Har besøkt eller arbeidet i husdyrbesetning i andre land
  • Har vært innlagt på helseinstitusjoner eller fått omfattende undersøkelse i helsetjenesten i land utenfor Norden (gjelder også tannbehandling).

Når du skal teste deg for MRSA:

Ta kontakt med din fastlege eller kommunelege. Det er enkelt og smertefritt å ta prøven, og du får svar etter en ukes tid. Har du en HMS avtale, kan Bedriftshelsetjenesten utføre prøven.

Hva skjer hvis det blir funnet MRSA-smitte hos personer?

Personer som har fått påvist MRSA, eller faller innenfor en av risikogruppene og ikke kan dokumenteres fri for MRSA, skal ta følgende forholdsregler hvis de skal ha kontakt med husdyrbesetninger. Alle som blir smittet av MRSA vil få tilbud om en behandling som varer i en uke. Det blir tatt flere kontrollprøver etter avsluttet behandling. Personer som blir smittet med MRSA kan ha normal kontakt med andre og gå på arbeid som vanlig. Barn kan gå i barnehage og på skole som før.

Det finnes detaljerte anbefalinger om smittebeskyttelse i husdyrbesetninger på mattilsynet.no.

Dersom smittebeskyttelsestiltakene i praksis ikke lar seg gjennomføre, tilrådes det at personene holder seg borte fra husdyr til vedkommende er dokumentert fri for MRSA. For å unngå at norske husdyrbesetninger blir en kilde for MRSA, ønsker Mattilsynet at alle som skal jobbe med husdyr skal være fri for MRSA-smitte. Alle som ikke kan dokumenteres fri for MRSA må behandles som om de er smittet.

(Kilde: Mye av stoffet er sakset fra KSL veileder).

 

 

Forhåndsregler for å unngå smitte

  • Det skal brukes beskyttelsesutstyr som hodeplagg, engangshansker og maske standard FFP3 uten ventil, for å unngå å smitte dyra i besetningen.
  • Arbeidstøy skal vaskes ved minst 60 °C.
  • Det skal skiftes til rent arbeidstøy hver dag.
  • God fokus på renhold og personlig hygiene som håndvask og dusjing

 

Les mer om Mattilsynets anbefalinger for smittevern og MRSA herFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.