HMS

Hvem har ansvaret hvis en håndverker skader seg?

13.03.2017 (Oppdatert: 13.03.2017)

Ikke før en snekker falt ned fra fjøstaket hans, visste melk- og eggprodusent Paul Sindre Vedeld hvor mye ansvar man har som byggherre.

Farlig arbeidsplass: En av håndverkerne som bygget nytt fjøs for Paul Sindre Vedeld, falt ned fra taket, 5,5 meter over bakken. Heldigvis overlevde han, men både entreprenøren og bonden fikk seg en kraftig lærepenge. Foto: Privat
Forfatter: Camilla Mellemstrand i Norsk Landbruk. Denne artikkelen ble publisert i Norsk Landbruk 13.03.2017 og gjengis med tillatelse av forfatteren.

Da Paul Sindre Vedeld skulle utvide melkefjøset sitt opplevde han marerittet. En arbeider fra et innleid firma som jobba på taket 5,5 meter over bakken, mista fotfestet. Det hadde akkurat begynt å regne, men håndverkeren «skulle bare» feste en siste plate. Han var ikke sikra, men falt på magen og sklei ned hele taksida. Han raste gjennom stillaset og datt deretter 5,5 meter rett ned i pukken.

– Ingen overlever et sånt fall, sier gårdbrukeren. Da han, først blant de ni andre som oppholdt seg på byggeplassen akkurat da, kom til fallstedet, fant han snekkeren bevisstløs med en stor bulk i hodet. Alle fryktet det verste, men historien endte heldigvis svært mye bedre enn man kunne frykte. Håndverkeren ble fløyet direkte til St. Olavs hospital hvor det ble konstatert blødning på hjernehinna og brudd i de små sidebeina på ryggvirvlene, men etter noen tøffe måneder i mørbanka tilstand, var han oppe og gikk igjen. I dag er han i full jobb.

Vil opplyse andre

Selv om historien endte forholdsvis bra, ble hendelsen en alvorlig vekker for gårdbrukeren. Han var byggeleder både da det ble bygget løsdriftsfjøs på gården i 2003 og hadde stort ansvar da det ble bygget fem hønsehus på Rovde i 2006/2007. Han følte seg trygg på alt som har med anbud, kontraktsinngåelser og liknende å gjøre, men ante ikke hvilket ansvar som hviler på byggherren når det gjelder helse, sikkerhet og arbeidsmiljø.

– Jeg tror jeg har dette til felles med svært mange av mine kolleger. Men jeg kan skrive under på at det ikke er noe morsomt å lære dette den harde veien, sier gårdbrukeren, som med sin historie ønsker å opplyse kolleger.

Arbeidstilsynet på besøk

Etter ulykken kom både politi og Arbeidstilsynet på gården. Gårdbrukeren fikk et brev fra Arbeidstilsynet hvor de ba om å få se bondens SHA-plan for prosjektet, samt dokumentasjon på at han hadde tatt sitt ansvar som byggherre, slik byggeherreforskriften krever.

– Jeg måtte rett og slett bare ringe tilbake og si at jeg ikke ante hva de snakket om. Jeg hadde ingen slik plan og jeg visste ikke at det krevdes, forteller Vedeld. Han skryter av Arbeidstilsynets tilnærming.

– Deres hovedmål er ikke å straffe folk, men å unngå at liknende ulykker skjer igjen. Møtet endte opp som voksenopplæring i hva jeg skulle ha gjort på forhånd, forteller gårdbrukeren.

Krav om SHA-plan

Kort fortalt handler byggherrens ansvar om å lage en plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) før byggeprosessen er igang. En slik plan skal blant annet inneholde en fremdriftsplan, en riggplan og kartlegging av særlig farlige arbeidsoperasjoner. Alle risikomomenter må tenkes gjennom. Hvordan skal vi sikre skråninger? Hvor skal vi legge byggematerialer, slik at folk ikke snubler i det? Har vi nok stillas? Hvem skal godkjenne stillasene? Har alle firmaene som arbeider på prosjektet egne HMS-rutiner? Hvilke rutiner har vi hvis noe går galt? Hvordan skal vernerunder organiseres?

– Det er entreprenørens ansvar å sikre sine ansatte, men det er byggherrens ansvar å føre tilsyn. Hvis jeg som byggherre ser en usikret arbeider på taket, er det mitt ansvar å spørre om han opererer i tråd med bedriftens HMS-rutiner. Hvis han svarer at han trenger ikke å sikre seg akkurat nå, fordi det er strålende sol, skal denne samtalen loggføres. Hvis denne samtalen er loggført med dato, klokkeslett og navn på relevante personer, har man gjort sin plikt, forteller gårdbrukeren.

I henhold til byggherreforskriften skal byggherren ha oversikt over hvilke arbeidere som til enhver tid har oppholdt seg på byggeplassen, så det er viktig å ha en signeringsliste på byggeplassen.

Hjelp å få

For en bonde som står midt i en byggeprosess og har tusen andre ting å tenke på, er det heldigvis hjelp å få. Det er ikke mulig å sette bort byggherreansvaret til noen av entreprenørene, men det er lov å leie inn en uavhengig aktør til å ivareta ansvaret.

Norsk Landbruksrådgiving (NLR) har en mal for SHA-plan tilpasset landbrukets behov. Du kan selv lage SHA-plan og ivareta rollen som SHA-koordinator med veiledning fra NLR eller du kan leie en SHA-koordinator fra NLR til å utføre hele arbeidet.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.