HMS

Dyster dødsstatistikk i svensk landbruk

05.12.2016

21 barn har omkommet i landbruksulykker i broderlandet de siste ti årene. Og det farligste stedet å oppholde seg er i eller rundt traktoren.

90 prosent av dødsfallene blant barn på svenske gårder de siste ti årene skyldes møte med landbruksmaskiner.

Det er det svenske magasinet ATL (Landbrukets Affärstidning) som presenterer tallene fra Landbrukarnas Riksforbund. 90 prosent av de registrerte ulykkene skjedde i tilknytning til landbruksmaskiner.

- Sikkerhetstiltakene er katastrofalt dårlige, sier Anna Ozén i LRF til Affärstidningen.

 

Ingen offisiell statistikk
Hverken i Sverige eller i Norge finnes det en offisiell samlet statistikk over hvor mange barn som blir skadet og dør i skog og landbruk. For å få en oversikt over barns dødsfall i landbruket har LRF derfor hentet opplysninger fra media. Derfor kan det fortsatt finnes dødsfall som ikke er registrert i denne oversikten.

Heller ikke i Norge har vi en reell oversikt over skader og dødsfall på gården.

- Både i Norge og i Sverige er det arbeidstilsynet som registrerer skader og dødsfall på gården. Men de tar kun med hendelser knyttet til arbeidet. Et barn jobber ikke på gården, og dersom noe skjer med han vil ikke dette vises i statistikkene, forteller Fagkoordinator for HMS i Norsk Landbruksrådgiving, Halle Arnes.

Måten skader blir registrert på gjør det uoversiktlig å se akkurat hvor farlig livet på gården egentlig er.

- Men i 2014 gjorde vi i Norsk Landbruksrådgiving en undersøkelse som bekrefter tallene fra Sverige. Det året ble det registrert 14 dødsulykker på Norske gårder. I denne statistikken var dessverre også barn representert, forteller Arnes.

 

Traktoren er skadeversting
Den farligste plassen å oppholde seg på gården viser seg å være i nærheten av traktoren. 14 barn døse som følge av ulykker direkte knyttet til traktoren. Av disse er det registrert 6 dødsfall som følge av at barna ikke satt fastspent under kjøring. 7 barn ble påkjørt.

I følge Sikkerhetskunsulenten Anders Danielson er det vanlig at barn får lov å klatre rundt på traktoren.

- Da ramler de av og kan bli overkjørt. Hvis barna skal være med skal de alltid være fastspente, sier Danileson til ATL. Hans råd til alle landbrukere er å få inn en erfaren sikkerhetsrådgiver som går igjennom arbeidsmiljøet på gården.

- Det er lett å bli blind på farer hjemme. Man ser ikke alt. Selv bruker jeg å gå igjennom en liste med de alvorligste feilene, sider Danielson.

 

Be om hjelp
Halle Arnes er enig i Danielsons analyse.

Medlemmene i NLR HMS får hjelp av kyndige rådgivere til å se de største farene på akkurat deres får. Og det sparer både liv og lidelse.
- Jeg tror ingen klarer å være våken på alle farene vi hele tiden omgir oss med på gården. Hadde vi klart det burde tallene både i Sverige og Norge sett bedre ut, sier Arnes. 

Han mener vi trenger noen som kommer inn og ser det som har havnet i blindsonen vår. Og dersom uhellet likevel skulle være ute, er det fort å kjenne på tvilen om man virkelig har gjort alt man kan for å unngå farer.

- Ber du om hjelp fra en rådgiver slipper du å være etterpåklok, det er en livsviktig investering spør du meg, konkluderer Arnes.

 

 

Slik kan du gjøre gården sikrere for barna:

  • Vis barna og deres venner hva som er farlige plasser på gården.
  • Husk at traktorer og andre landbruksmaskiner er magneter på mange barn, og også trolig det farligste verktøyet dere har.
  • Hold barna borte fra områder der traktoren kjører.
  • I trakor skal alle være fastspent.
  • Ikke la løse ting slenge i førerrommet. Små ting kan gjøre stor skade i en traktorvelt.
  • Hverken voksne eller barn skal fraktes i traktorskuffen.
  • Gjødselkummer skal være inngjerdet og sikret slik at barn ikke kan komme i nærheten.
  • Siloer er også en farlig plass og barn skal ikke være der på egen hånd. Det samme gjelder rundballer, gjødsel og kjemikalielager.
  • Hester og kyr utgjør en risiko for barn. De skal ikke gå inn til dyra uten at en voksen er med.
  • Spør en rådgiver. De har som jobb å se farene du har blitt blind på.

 

Norsk Landbruksrådgiving har HMS-rådgivere over hele landet. Og tilbyr en rekke kurs og forelesninger både for medlemmer og andre.

Her kan du komme i kontakt med din rådgivingsenhet og nærmeste HMS-rådgiver.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.