HMS

Store snømengder skaper farlige situasjoner

Store snømengder er en tung byrde for gamle låvetak. Akkurat hvor mye snø taket tåler, er det imidlertid vanskelig å si noe om.

Les mer ›

Rundballepressa tok plutselig fyr

Roger Paulsen driver gård med ammeku og grasproduksjon i Nes i Akershus. Han overtok gården for tre år siden og får god hjelp i drifta av sin far Anders Paulsen.

Les mer ›

Melkerobotbønder mer tilfreds med HMS, ferie og fritid

Melkerobotbønder er mer tilfreds med egen helse, arbeidsmiljø, arbeidssikkerhet, ferie og fritid enn melkebønder uten robot.

Les mer ›

Venter du HMS-besøk?

Med HMS-avtale med NLR er en del av tilbudet oppfølging fra HMS-rådgiver på gården hvert tredje år. Ved dette besøket er det du og din virksomhet som står i fokus.

Les mer ›

Nyttig hjelp når kriser oppstår

Norsk Landbruksrådgiving (NLR) har i mange år hatt tilbud om bistand ved krise. Nå er alle telefonnumre og informasjon samlet på ei nettside.

Les mer ›

Lønnsomt å investere i helsa

Selv på flotte gårder, med alt på stell, trengs friske øyne som kan hjelpe deg å se farene du daglig omgir deg med. Det har ordfører Reidar Kaabbel i Våler i Østfold berget både syn og helse på.

Les mer ›

Sikkert arbeid i høyden

Arbeid i høyden skal alltid skje på en sikker og forsvarlig måte.

Les mer ›

Ungdom i arbeid?

Stort sett gjelder reglene i arbeidslivet for alle, uansett hvor gammel du er, men på noen områder finnes det spesielle regler for personer under 18 år.

Les mer ›

Gravide bør holde seg unna sauefjøset i lamminga

Vårens vakreste eventyr kan bli det verste mareritt, dersom du er gravid. Faren for å bli smittet av toksoplasmose og listeriose gjør at gravide anbefales å holde seg unna lamminga.

Les mer ›

Hvem har ansvaret hvis en håndverker skader seg?

Ikke før en snekker falt ned fra fjøstaket hans, visste melk- og eggprodusent Paul Sindre Vedeld hvor mye ansvar man har som byggherre.

Les mer ›

Framleis råd, når det røyner på

Telefontenesta «Til for bonden» er fasa ut. I staden vil no HMS-rådgivarane i NLR Rogaland stille opp for bønder i ein vanskeleg livssituasjon.

Les mer ›

Har du gjort ditt for å unngå MRSA?

MRSA er en smitte som vi ikke har lyst på i næringen vår. Det kan føre til mye merarbeid, ekstra utgifter og uønsket omdømme.

Les mer ›

Økt innsats gir færre dødsfall i landbruket

Arbeidet med å øke bevisstheten rundt farene i landbruket ser ut til å hjelpe. I 2016 ble antall arbeidsulykker med dødelig utfall halvert.

Les mer ›

Dyster dødsstatistikk i svensk landbruk

21 barn har omkommet i landbruksulykker i broderlandet de siste ti årene. Og det farligste stedet å oppholde seg er i eller rundt traktoren.

Les mer ›