HMS

Praktisk HMS-arbeid kurset

11.10.2016 (Oppdatert: 11.01.2018)

Informasjon om kurset

Et kurs rettet mot gårdbrukere og andre som jobber med praktisk landbruk. Praktisk HMS-arbeid kurset tilfredsstiller de krav myndighetene og KSL har satt for grunnleggende HMS-opplæring for ledere (§ 3-5 AML). Kurset gir en grundig og grunnleggende innføring i HMS-arbeidet, og setter fokus på at HMS skal være enkelt, praktisk og nyttig for hver enkelt deltaker.

Din virksomhet trenger et godt og praktisk HMS-system. Kurset vektlegger systemforståelse og opplæring i bruk av elektroniske dokumentasjonsverktøy. Form enkelt dine egne dokumenter og få hjelp til å finne frem i aktuelt lovverk. Kurset har faglig bredde og fleksibilitet, du jobber konkret med bevisstgjøring og forståelse for HMS-arbeid på egen gård. God HMS er lønnsomt for din drift. Arbeidsevnen til deg og dine ansatte er avgjørende for en helsefremmende og lønnsom drift.

Praktisk HMS arbeid kurset er egnet for:

Bønder og andre som jobber med praktisk landbruk og har fokus på blant annet:

  • Ulykker
  • Ergonomi
  • Brann- og EL-sikkerhet
  • Kjemisk og biologisk arbeidsmiljø
  • Støy
  • Psykisk helse
  • Arbeidsgiveransvar
  • Andre næringer
  • Opplæring og beredskap
  • Tiltak og rutiner

Praktisk HMS arbeid er et 3 delt kurs, i alt 12 timer:

Del 1. Veiledning - kursdag i gruppe med lærer fokus på grunnleggende HMS, holdninger og motivasjon
Del 2. E-læring - egenstudie på internett med elektronisk oppgave
Del 3. HMS i praksis - kursdag i gruppe med lærer, vernerunde med etterfølgende drøfting av løsninger, systemforståelse og organisering.

 

Registrering ny bruker                                                                  Tidligere registrerte brukere

Logg inn på e-læring her                                                               Logg inn på e-læringen her

                                                    

 

 

 

  

Praktisk HMS arbeid kurs

 

Vi arrangerer HMS kurs over hele landet.

Kurs i ditt nærområde finner du på kalenderen på forsiden eller hos din NLR enhet;

 

Østlandet

NLR Innlandet Informasjon og påmelding
NLR Viken Kalender
NLR Øst Informasjon og påmelding
NLR Østafjells Kalender

 

Sør- og Sørvestlandet

NLR Agder             Informasjon og påmelding                                            
NLR Rogaland Informasjon og påmelding

 

Vest- og Nordvestlandet

Landbruk Nordvest Informasjon og påmelding                                                    
NLR Vest SA Informasjon og påmelding                                         

 

Trøndelag

NLR Trøndelag         Informasjon og påmelding                                                                            

 

Nord

NLR Nordland Informasjon og påmelding

 

Dersom du ikke finner HMS kurs i ditt område, eller har spørsmål vedrørende vår kursvirksomhet må du gjerne ta kontakt med din lokale HMS rådgiver eller vår fagkoordinator HMS Halle Arnes.