HMS

Inn på tunet

11.10.2016 (Oppdatert: 04.12.2018)

Inn på tunet (IPT) er tilrettelagte og kvalitetssikrede tjenestetilbud på gårdsbruk. Tilbudene skal gi mestring, utvikling og trivsel. Aktivitetene i tjenestetilbudet er knyttet opp til gården, livet og arbeidet der. IPT kurset er utviklet for å gi økt kvalitet på IPT tilbudet. Det gir bedre forståelse av arbeid med kvalitet og HMS, gjennom fokus på helhet og sammenheng i kvalitetssystemet til IPT.
Deltagere på kurset vil gjennom teoretisk og praktisk opplæring få kunnskap til å utarbeide og benytte et eget kvalitetssystem som dokumentasjons- og forbedringsverktøy. Et godt kvalitetssystem gir økt kvalitet på egenrevisjon, avdekker avvik og lager risikovurdering og tiltaksplan i tråd med gitte krav fra KSL til IPT tilbydere. Fokus på egen rolle skaper en økt bevissthet rundt eget tilbud. 

Hovedtema for IPT kurset:

  • Motivasjon for eget arbeid med IPT/KSL
  • Etikk og moral
  • Finne frem i krav og lovverk
  • Kartlegging – risikovurdering – tiltaksplan
  • Egenrevisjon – gode rutiner

Omfang:
2 kursdager, til sammen 12 timer. Mellom kursdagene er det satt av minimum en uke til egenstudium, hvor deltagerne løser en oppgave knyttet til fordypning av eget tilbud ut fra spesifikasjoner i KSL.


IPT kurset er egnet for:
IPT tilbydere, rettledere og revisorer fra landbruket, kjøpere av IPT tjenester og studenter på høyskolenivå. Praktisk HMS kurs eller tilsvarende grunnkunnskaper om HMS systematikk, er et opptakskrav. Kontakt den lokale kursholder om du er usikker på tilstrekkelig grunnkunnskaper.

 

Vi arrangerer kurs i Inn på tunet over hele landet. Kurs i ditt nærområde finner du på kalenderen til din lokale NLR-enhet.
Eller ved å ta kontakt med oss på epost til nlr@nlr.no

 

Inn på tunet kurs

Kurs i ditt nærområde finner du på kalenderen på forsiden eller hos din NLR enhet;

 

Østlandet

NLR Innlandet Informasjon og påmelding
NLR Viken Kalender
NLR Øst Informasjon og påmelding
NLR Østafjells Kalender

HMS rådgiver Linn Thorud holder IPT kurs for hele Østlandet. Se på link over og ta kontakt dersom det er behov for kurs i andre områder. 

 

Sør- og Sørøstlandet

NLR Agder             Informasjon og påmelding                                 
NLR Rogaland Informasjon og påmelding

 HMS rådgiver Arnfinn Særheim holder IPT kurs for hele Sør- og Sørøstlandet. Se på link over og ta kontakt dersom det er behov for kurs i andre områder. 

 

Vest- og Nordvestlandet

Landbruk Nordvest Informasjon og påmelding                             
NLR Vest SA Informasjon og påmelding

HMS rådgiver Sigmund Trønsdal holder IPT kurs for Nordvest og Kolbjørn Taklo for Vest. Se på link over og ta kontakt dersom det er behov for kurs i området.

 

Trøndelag

NLR Trøndelag Informasjon og påmelding

 

HMS rådgiver Geir Schiefloe  og Marit Øien holder IPT kurs for dette området. Se på link over og ta kontakt dersom det er behov for kurs området. 

 

Nord

Finnmark  
Nord  
NLR Nordland Informasjon og påmelding 
Troms  

 

HMS rådgiver Per Drage holder IPT kurs for dette området. Se på link over og ta kontakt dersom det er behov for kurs området.  Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.