HMS

Hygiene, smittevern og HMS i landbruket - kurs for nye arbeidere

08.05.2020 (Oppdatert: 13.05.2020)

Denne sesongen vil landbruket ha flere nye arbeidere som skal hjelpe til med produksjon av mat. På grunn av restriksjoner er tilgangen på utenlandsk arbeidskraft begrenset. Flere nordmenn har meldt seg og vil gjøre en innsats for norsk matproduksjon. Mange av disse er lite kjent med denne produksjonen, og NLR har derfor utviklet to kurs for å hjelpe bonden til å opprettholde kvalitetssikring i drifta og ta vare på de ansattes helse og sikkerhet.

 

Disse to kursene kan holdes samlet eller hver for seg og foregår på norsk via Teams. Du vil få tilsendt en link og trenger ikke eget program på din PC for dette. Vi kan også komme ut på gården for å holde kurset dersom du har mange ansatte (ta kontakt for avtale). Deltakerne vil få kursbevis. Kursene arrangeres såfremt det er nok påmeldte.

Hygiene i matproduksjonen

For at bonden skal få levert kvalitetsvarer og holde fokus på smittevern må arbeidstaker være kjent med følgende:

 • Matsikkerhet og hygiene
 • Krav og innhold i opplæringen
 • Arbeidsgivers- og arbeidstakers plikter
 • Hygienetiltak og smittevern
 • Sykdom
 • Forslag til rutiner
 • Førstehjelp og beredskap

Varighet ca. 1 time.

HMS for nye arbeidere

En del av de nye arbeiderne er ukjente med risikobildet på en gård og vil ha nytte av opplæring i følgende:

 • Regelverk
 • Arbeidsrutiner og dokumentert opplæring
 • Farer
 • Risikovurderinger
 • Verneutstyr
 • Rettigheter og plikter
 • Beredskap

Varighet ca. 2 timer

Vi arrangerer kurs over hele landet.

Østlandet

NLR Innlandet

Kursinfo

NLR Viken

Kursinfo

NLR Øst

Kursinfo

NLR Østafjells

Kursinfo

 

Sør- og Sørvestlandet

NLR Agder            

Kursinfo                                        

NLR Rogaland

Kursinfo

 

Vest- og Nordvestlandet

Landbruk Nordvest

Kursinfo                                                 

NLR Vest SA

Kursinfo                                   

 

Trøndelag

NLR Trøndelag        

Kursinfo                                                                        

 

Nord Norge

NLR Nord Norge

Kursinfo

 

Hvis du ikke finner kurs i ditt område, eller har spørsmål om vårt kursvirksomhet, kan du gjerne ta kontakt med din lokale HMS-rådgiver eller vår fagkoordinator HMS Halle Arnes.  Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.