HMS

Sikrere håndtering av husdyrgjødsel

10.03.2017 (Oppdatert: 10.03.2017)

Det skjer dessverre fremdeles ulykker i forbindelse med omrøring av husdyrgjødsel. Bonden er ansvarlig for at arbeidet foregår på en trygg måte. NLR HMS har på oppfordring fra Arbeidstilsynet laget en prosedyremal for å kartlegge risiko, som skal resultere i tiltak for å få gjennomføre arbeidet på en trygg måte.

Gode rutiner ved gjødselomrøring kan redde liv.

Gjødselgass:

De fire viktigste gassene fra husdyrgjødsel er hydrogensulfid, metan, ammoniakk og karbondioksid.

I høye konsentrasjoner, kan hver av disse gassene utgjøre en helserisiko for mennesker og husdyr.

Primære farer er:

  • Giftige for mennesker og dyr.
  • Oksygenmangel som resulterer i kvelning.
  • Eksplosjoner kan oppstå når oksygen blandes med gasser som metan.

 

Hydrogensulfid (H2S) regnes som den farligste av gjødselgassene. I høye konsentrasjoner gir H2S respirasjonsstans i løpet av 1-2 åndedrag. Den lukter råttent egg og er tyngre enn luft. Etter å ha pustet inn denne gassen i en kort periode, eller ved høye konsentrasjoner, lammes luktesansen og du kan ikke lenger lukte at gassen er tilstede.

Høye gasskonsentrasjoner av hydrogensulfid kan gi umiddelbart bevissthetstap og død ("knockdown") og krever øyeblikkelig og aggressiv respirasjonsbehandling.

 

Risikovurdering:

Før arbeidet med omrøring starter skal det lages en prosedyre med en sikker jobbanalyse (SJA). Tiltakene som blir foreslått i SJA skal gjennomføres før start av arbeidet.

Arbeidstilsynet har blant annet fokus på dette ved tilsyn på gårdsbruk.

 

Rådgiving og bistand:

Ta kontakt med din nærmeste HMS-rådgiver for å få tilgang til den nye prosedyren og rådgiving angående fare ved gjødselgass og gjødselhåndteringFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.