Bevegelige deler innebærer risiko

Selv om det høres ut som en bagatell, så minner jeg på at alle bevegelige deler til arbeidsutstyr eller innredning innebærer en risiko. Dette gjelder også nytt utsyr. Når de første kubørstene ble montert, var man ikke bevisst faren denne kan medføre og ikke alle hadde påmontert nødstopp. Dette resulterte i flere hendelser der både barn og voksne har blitt skadet fordi hår eller klær og siden kroppsdeler har blitt dratt inn i den roterende børsten. I Trøndelag kostet det nesten livet til korn- og kyllingbonden som gikk inn i en nylig montert, moderne korntørk. Han hadde selv koblet ut nødbryteren. Les saken og se videoen her.

Verneinnredning til nytt og gammelt utstyr

Som arbeidsleder er du ifølge Forskrift om utførelse av arbeid § 10-14 pliktet til å sørge for intakte verneinnredninger dersom det er mulighet for skade på grunn av fysisk kontakt med arbeidsutstyrets bevegelige deler. Gå derfor en ekstra vernerunde og sjekk om alle deksler over kraftuttak, kraftoverføringsaksler, reim, tannhjul, sagblad osv. er på plass og i orden og/eller at det finnes nødstopp/automatisk sikring. Du må også ha rutiner for fremgangsmåte ved stans av utstyret. Denne må være del av opplæringen du gir til alle som bruker utstyret, uavhengig av om personen er lønnet for arbeidet eller ikke. Det er viktig å være bevisst ansvaret, gjøre egne vurderinger og tiltak. I tillegg er det viktig at du formidler videre dine tanker og kunnskap om bruken av utstyret, og hvordan du vil ha det på din gård. Husk det også når du tar i bruk nytt utstyr eller nye arbeidsmetoder.

Tanken som styrer

Det er ofte høyt tempo i sesongen og mangt å forholde seg til på en gård. Du trenger ikke stoppe opp mange minutt for å puste dypt tre ganger og spørre deg selv om du har gjort alt du kan for at arbeidsoppgaven kan utføres på en trygg måte. Se på katten som ligger i sola eller tenk på barna som leker på stranden og gjør det!

Foto fra pixabay.com
Alle bevegelige deler innebærer en risiko. Gå en ekstra vernerunde og sjekk om alle verneinnredninger er i orden. Bilde: https://pixabay.com/