Plenklippar krev dokumentert opplaering
⋅ Frukt og bær

Bruk tid på opplæring av sommarhjelpa – det løner seg

God og relevant opplæring sikrar at arbeidet vert gjort slik du vil. Det gjer arbeidstakaren trygg, og hindrar at det skjer skadar eller ulukker på person, produkt eller utstyr.
NLR Vest SA
HMS radgiving
Medlem
⋅ HMS

Planlegg for det verste

Vi har alle en «supermann i magen» som gjør oss trygge på at «det skjer ikke meg», men av og til skjer det likevel uventede ting. Vi vet ikke hva som kan skje og vi vet ikke når – men dersom noe skjer må vi være forberedt slik at gårdsdriften og livet vårt kan fortsette på best mulig måte. Vi må tenke beredskap – og vi må planlegge i forkant!
NLR Øst
Den gode trappa
Medlem
⋅ HMS

Den gode trappa

Har du gode trapper på gården din?
NLR Trøndelag SA
Nlr 60288952368
⋅ Våronn

Sikker våronn

Våronna er en travel periode med mange oppgaver som skal utføres.
NLR HMS
Til SKULLE BERRE
⋅ HMS

Skulle berre... kunne kosta livet!

Kjell Bjarte Vonen frå Naustdal i Sunnfjord skulle berre renske stein ut av gyllevogna. Han stod i tanken på vogna då han kjende at det svartna for auga, og brått fann han seg sjølv liggande på tvers i vogna med møk opp til halsen.
NLR Vest SA
Nlr 38861239640
⋅ Regelverk

Beredskapsplan – en forsikring for din gård

Beredskap betyr å være etterpåklok på forhånd. Det lønner seg alltid å tenke gjennom situasjoner som kan oppstå og være forberedt på uønskede situasjoner.
NLR HMS
Nlr 60287854806
⋅ Ergonomi

Den gode trappa

Etter mange år som HMS-rådgiver er det en spesiell sak jeg føler for å skrive litt om, trapper.
NLR HMS
Nlr 58473370555
⋅ Traktor

Samfunnsnyttig risikosport

Å sitte i ei lun traktorhytte med snøplogen i bakken, varm kaffi i termosen og skikkeleg vintervêr midt på svarte natta kan vere ganske så triveleg.
NLR HMS
Sendt sveising pa helsa laus Skal brukast
⋅ HMS

Sveising på helsa laus

Metallfeber kan oppstå ved inhalasjon av metalldamp, når metallet er varma til over smeltepunktet. Sveising på galvanisert jern/stål fører til frigjeving av sinkoksid og er ei vanleg årsak til metallfeber.
NLR Vest SA
OMS Sopp d
⋅ HMS

Spiss fleinsopp i plen – ein risiko for små born

Vi fekk nyleg ein uvanleg telefon frå ein barnehage. Eit barn hadde putta ein liten sopp i munnen. Etter kort tid vart barnet dårleg, og måtte til lege. Barnet var synleg rusa, eit typisk symptom etter inntak av spiss fleinsopp. Både tilsette og foreldre er urolege. Finst det enkle metodar for å fjerne fleinsopp i plen?
NLR Vest SA
Prestekrage. Foto: Lise Olavsdotter Lund.
Medlem
⋅ HMS

Svangerskap og fødsel hos bonden

Hvilke ytelser har du som bonde rett på ved svangerskap og fødsel? Norges Bondelag har utarbeidet en veileder som gjør det litt enklere å få oversikt.
NLR Øst
1 ... 6 7 8