Trafikkens grunnregel

"Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret." (Veitrafikkloven § 3.)

Å kjøre traktor langs vei krever spesiell kunnskap. Mye lar seg løse bare ved å bli mer bevisst på risikofaktorene.

Bredderegler
Landbruksmaskiner har en lovlig bredde på opptil 3,50 m (speil teller ikke) på kjøring på vei. Det er mulig for maskiner med bredde på maks 4,10 m å søke dispensasjon for inntil 1 år av gangen.
Landbruksmaskiner kan forflyttes over kortere veistrekninger som ledd i vanlig bruk, med bredde inntil 3,50 meter (Forskrift om bruk av kjøretøy § 5-5 nr. 6). NLR har siden 2017, i samarbeid med flere, jobbet med forslag på endring av dette og forslaget er nå inne til høring. Hva er eksempelvis kortere veistrekning? Dette er praktisert ulikt, men er gjerne et sted mellom 5 og 17 km veistrekning. Traktor defineres i dag ikke som landbruksmaskin.

Krav til lys og merking
Ved kjøring på vei med bred last er det krav om gult blinkende lys.
Gods som stikker ut foran kjøretøyet eller mer enn 1,00 meter bak kjøretøyet, skal være merket ytterst med en anordning som har avvekslende rød og hvit farge og fra alle sider har et synlig areal på minst 250 cm². Det røde materialet skal være lysreflekterende. Anordningen
skal være plassert slik at den er godt synlig.
Gods som strekker seg 15 cm eller mer utenfor kjøretøyets sider, skal foran og bak være tydelig merket. Merkingen skal være minst 50 cm høy, minst 25 cm bred og utført med avvekslende røde og gule striper som skal være skråstilte og ca 5 cm brede. Fargen skal være
varig fluoriserende eller av type som er godkjent av Vegdirektoratet (forskrift om bruk av kjøretøy §3-4 nr 2 og 3).

Lastesikring
Det er ekstremt viktig å sikre lasten godt! Last på avveie kan fort skape farlige situasjoner og alvorlige ulykker. Husk at all last skal sikres; hele
lastens vekt skal sikres framover, halve lastens vekt til siden og bakover. Karmer, lastestropper (sjekk hva stroppa tåler og at den er HEL!) kan brukes. Er lasten smalere enn det den lastes på, skal det være buffere på siden som hindrer lasten i å slingre. Alt skal sikres ALLTID! Mister du en usikra rundball på vei, mister du lappen, samt at det skaper farlige situasjoner. Ved frakt av løsmasser skal det ikke lastes mer enn at lasten er vannrett med karmene, eventuelt kan det brukes nett som sikring.

Tips til stramming med lastestropp: Kutt bort kroken på ene siden, og bruk strammere på begge sider. Det gir en bedre stramming, og gjør at man ikke strammer skeivt. Kjøp strammebånd med lang krok i enden og helst lås som gjør at risikoen for at kroken sklir av er minst mulig. Det skal aldri slås knute på strammebånd fordi dette svekker styrken betraktelig.

Frontlaster og frontredskap
Her er det viktig å tenke seg om to ganger før man kjører ut på offentlig vei med spyd eller gaffel. MÅ du ha dette på fronten på traktoren? Vær i hvert fall bevist i hvilken høyde du kjører med dette utstyret, og husk at frontlaster i utgangspunktet ikke skal brukes til last. Å frakte rundball på frontlaster gir overlast på framakslingen, og hydraulikk er i slike tilfeller ikke godkjent som lastesikring.
Spyd som kan utgjøre stor fare, er det ikke lov å kjøre med på offentlig vei. Skal du kjøpe gaffel, så kjøp en hvor det er mulig å vippe gaffelen opp når den ikke er i bruk.

Det er uansett svært viktig å ha frontredskap så lavt som overhodet mulig. Da gjør man minst skade om uhellet skulle være ute. Kjør bort til bilen din med frontredskapen og se hvor du treffer om uhellet skulle være ute, og husk også blindsonen fra selve lasteapparatet.

Å ha det høyt er ikke et alternativ, da det skal svært lite til før traktoren kan tippe på grunn av høyt tyngdepunkt. Ved høy hastighet blir traktoren mindre stabil og veltefaren øker. Vær bevisst og tenk gjennom hva som kan skje.

Førerkortregler for traktor med og uten tilhenger
Klasse T
: Klasse T tatt for første gang etter 1. januar 2005, gir førerrettighet kun for traktor med konstruktiv hastighet ikke over 40 km/t og med en begrensning på samlet tillatt totalvekt
ikke over 25 000 kg. Vektbegrensningen blir automatisk borte etter to års kjøreerfaring eller fylte 21 år.
141
: Traktor og motorredskap, med konstruktiv hastighet 41–50 km/t, med eller uten tilhenger, ubegrenset totalvekt – 21 år eller to års kjøreerfaring i klasse T. Dette er koden man får om man har klasse T (tatt etter 01.01.05) og senere tatt sjutimerskurset for «50-lappen».
142:
Traktor ubegrensa, med eller uten tilhenger. Denne koden skal du ha om du ervervet førerrettighet for traktor før 01.01.05, eller tar CE etter 01.01.05.
144:
Traktor med konstruktiv fart ikke over 40 km/t og tillatt totalvekt ikke over 25 000 kilo, med eller uten tilhenger. Dette er koden du får om du tar BE etter 01.01.05.
148:
Traktor og motorredskap, med konstruktiv hastighet 41–50 km/t, med eller uten tilhenger, med samlet maksimal tillatt totalvekt ikke over 25 000 kilo – 18 år. Dette er koden man får om man opprinnelig hadde klasse T-kode 144, før man tok sjutimerskurset for «50-lappen». Det er også viktig å merke seg at utenlandske statsborgere med klasse T tatt i et annet land ikke er godkjent i Norge.

Beltebruk

Bruker du belte når du kjører bil? Ja? De fleste av oss gjør det, heldigvis! Bruker du belte når du kjører traktor? Nei? Hvorfor ikke?
Mange dødsulykker med traktor skyldes slurv ved bruk av belte. En traktor er bygd for å tåle velt, og du kan overleve ved at du klarer å holde deg inni traktorhytta.

Den sikreste måten å holde deg der, er ved å bruke belte. Blir du slynget ut av traktoren, eller kommer i klem på utsida vil sjansen for at du forulykker øke. Vær et forbilde også for neste generasjon og bruk
belte i traktoren.

En traktor i "kun" 30-40 km/t på 10-12 tonn er massive krefter i bevegelse, ha respekt for kreftene og sikre deg best mulig. Kjøp et belte som er lett å regulere, men som også er godkjent for bruk.

Opplæring
Du må kunne dokumentere at alle som bruker maskiner og traktorer på gården din har fått nødvendig opplæring for den aktuelle maskinen. Mottatt opplæring skal være signert av begge parter.

En grundig og god opplæring sikrer at arbeidet blir utført på en sikrere måte og at du som arbeidsgiver er ditt ansvar bevisst i arbeid med traktorer og landbruksmaskiner.

Vær bevisst i tanken på hvordan du bruker redskapene dine, tenk sikkerhet og husk opplæring på de som er med i både fjøsstell, våronn og slått.

Arrangert bilde, men likevel reelt ved dårlig sikring og bruk av frontlaster til frakting. Foto: Jogeir Agjeld, NLR.

Darlig sikring