Vær godt forberedt og klargjør utstyr og maskiner i god tid for å unngå stress når det nærmer seg vår og sommer. Vedlikehold av anlegg, utstyr og maskiner er avgjørende for å fjerne farer på arbeidsplassen og skape et sikkert arbeidsmiljø. For å opprettholde sikkerheten på maskinene er man avhengig av jevnlig ettersyn og vedlikehold, også i årene framover.

Vedlikehold kan være inspeksjon, testing, service, justering, reparasjon eller utskiftning. Sjekk koblinger, kraftoverføringsaksler og hydraulikkslanger i god tid, slik at du reduserer risiko for uønskede hendelser.

Unngå produksjonsstans

Vedlikehold av maskiner og utstyr i driftsbygninger kan være alt fra elektriske uttak som er ubeskyttet fordi deksler er tatt av eller er ødelagt, og som dermed er brannfarlige. Eller det kan dreie seg om maskiner som kan få produksjonsstans på grunn av manglende vedlikehold. Grovfôrmaskiner jobber hardt og mye og har nesten aldri ettersyn. Slikt utstyr bør etterses minst en gang i året, som de fleste andre maskiner.

Arbeidsmengde

Er arbeidsmengden OK, eller blir du for sliten? Ta pauser, involver familie – få hjelp hvis du kan, og føler behov. Snakk med andre om hvordan de forbereder seg og hvordan de håndterer de travle periodene. Dette kan skape en følelse av fellesskap og samhold, som gjør hverdagen lettere, selv om arbeidsmengden forblir den samme. I tillegg er det en del ytre faktorer – været, jobb ved siden av eller familiesituasjon – som man ikke kan gjøre noe med direkte, men som kan gjøre det lettere dersom man tar noen forholdsregler.

Pauser

Våronn og slått innebærer lange arbeidsdager i traktoren. Ideelt sett skulle man jobbet fra kl. 08.00–16.00 med 30 min. spisepause, men vi vet hvordan det er i praksis. Det blir gjerne mange timer i traktoren i løpet av en dag. Det kan være en god idé å gå ut av traktoren og strekke på beina en gang i timen. Da får du mulighet til å inspisere redskapen mens du lufter deg. Det har også en del å si hvordan du går av traktoren. Hopper du ned? Dårlig blodsirkulasjon og stive ledd og muskler som følge av mange timer med stillesitting gir en ekstra belastning på knær, hofter og rygg. Bruk trinnene på traktoren, og gå gjerne baklengs ned dersom du føler deg stiv.

Håndtering av storsekk

Håndtering av storsekker er et faremoment. En typisk storsekk veier 600 kg. Gå aldri under hengende last, men bruk en langskaftet kniv for å skjære opp storsekken. Slangebrudds-ventil er ikke standard på frontlastere til traktor, og hvis det blir brudd i en slange kan både laster og storsekk deise i bakken. Selve sekken kan også ryke. Sekker som har overvintret kan være sprø, særlig dersom de har stått i sollys. Når du håndterer storsekkene, bruk storsekkløft eller annet egnet redskap med krok. Ikke bruk pallegaffel eller rundballespyd – de er skarpe og skjærer for lett gjennom sekken.

Bilde: Harving og slodding på Senja

Harving og slodding pa Senja