Med HMS avtale får du besøk av en HMS-rådgiver, som hjelper deg med å kartlegge HMS på din gård og finne løsninger på dine utfordringer.

Du får hjelp til å bygge opp og vedlikeholde ditt HMS-system, slik at du oppfyller lovpålagte krav uten å drukne i papir.

Og du prioriterer å gjøre noe med det som minsker faren for ulykker eller belastningslidelser på din gård.

Du er gårdens viktigste ressurs - vi som arbeider med HMS er opptatt av deg, din hverdag, dine utfordringer og din helse! Derfor får du også din egen helsesamtale ved en Bedriftshelsetjeneste. Og muligheter for veiledning og ekstrakonsultasjon innbakt i avtalen.

Medlemmer kan komponere sitt HMS besøk slik de selv ønsker. Og ut over det kan alle kjøpe produktene til gjeldene produkt eller timepris.

HMS-system / Internkontroll for ulike tema. Risikovurderinger og Beredskap Brann- og Elsikkerhet. Arbeidsplassvurderinger. Praktisk ergonomi. Tilpasninger m.m.

Arbeidsgiverrollen. Veiledning, system og rutiner.

KSL/andre Kvalitetssystemer eller godkjenningsordninger (IPT)

Tilsyn: Råd, hjelp til forberedelser. Evt. deltakelse ved tilsynsbesøket.

Risikovurderinger for Maskiner, Kjemikalier aktivitet og arbeidsoperasjoner

Byggherre: Mal for SHA-plan, veiledning og eller leie SHA-koordinator fra NLR til å utføre hele arbeidet.

En HMS avtale gir deg lavere skaderisiko! Risikovurderingene til forsikringsselskaper vil derved gi deg en bedre pris. Med andre ord en betydelig «rabatt» på driftsrelaterte forsikringer!

I Gjensidige sin nye topprabatt teller HMS avtale med NLR med som et viktig element for å oppnå topprabatten. Inntil kunden har vært gjennom Gjensidiges Risikovurdering og fått sin score på denne - og forhåpentligvis oppnådd den nye topprabatten - vil kunden beholde HMS- rabatten på 8%.

Det er lønnsomt å investere i helsa! Se mer om "Bonde og ordfører som berget synet" https://www.nlr.no/nyhetsarkiv...

Mer om HMS avtale og om tjenester i produktkatalogen til NLR Agder.

Og på web-siden. HMS tjenester: https://agder.nlr.no/tjenester/hms/