HMS

Redusèr stress og bekymringer!

13.10.2017 (Oppdatert: 25.11.2020)

Økonomiske bekymringer. Stadig tidspress. En sesong med dårlig vær. Så kommer papirarbeidet. Få hjelp til dokumentasjoner, KSL mm. Få sortert ut det du og din virksomhet trenger å ha rutiner på.

Les mer ›

Varme arbeider krever kurs

08.11.2016 (Oppdatert: 18.10.2017)

Betegnelsen varme arbeider brukes om arbeidsoppgaver hvor det benyttes blant annet vinkelsliper og sveiseapparat. De fleste bønder og deres ansatte benytter dette jevnlig i sitt arbeid på gården.

Les mer ›

God HMS?

19.09.2017 (Oppdatert: 11.12.2018)

«Dette er vel ikkje heilt god HMS, men det pla no gå bra», er ein kommentar som ofte kjem når eg treff bønder i arbeid. Kvifor er det slik? Korleis skulle det ha vore, og kva er god HMS?

Les mer ›

Unngå personskader under potethøstinga

21.08.2017 (Oppdatert: 22.08.2017)

Innhøstinga er godt i gang for mange, og produsenter og ansatte går ei travel tid i møte. For å ivareta sikkerheten og unngå stans i arbeidet er det viktig med god planlegging og gode rutiner.

Les mer ›

Vakkert ver og vonde ryggar – våren er her!

18.05.2017 (Oppdatert: 11.12.2018)

Brått skjer det, frå snø-elingar og gjørme, til lagleg jord og tid for vårarbeid. Ein må bli ferdige med veden, det skal grøftast, snuast, dyrkast og såast.

Les mer ›

FAQ om sikkerhetsdatablad

12.05.2017

Sikkerhetsdatablad har de fleste et forhold til. De aller fleste vet også at de skal ha dette. Men hvorfor? Har det noen hensikt?

Les mer ›

Lagring av rundball langs veg - ved riks og fylkesveg

04.05.2017

Rundballer blir lagret slik at de skal være lett tilgjengelig med kjøretøy, men husk å ta hensyn til trafikksikkerheten. Statens vegvesen har regler for dette på riks og fylkesveier.

Les mer ›

Ikke en bonde å miste, - forslag på tiltak for å redusere ulykkesrisikoen

29.01.2018 (Oppdatert: 29.01.2018)

Å få kunnskap for å kunne redusere antall ulykker i norsk landbruk, var målet i forskningsprosjeket "sikkerhetskulur, arbeidshelse og ulykker i norsk landbruk - situasjonsbeskrivelse og framtidig utfordringer" (Marit Øiens forskningsrapport 2011-2015)

Les mer ›

Bonden svimte av og dyr døde

15.03.2017 (Oppdatert: 25.11.2020)

Dette var i forbindelse med utkjøring av husdyrgjødsel på Agder i fjor. Den erfarne bonden fikk heldigvis nok frisk luft raskt nok til å våkne opp igjen. 7 okser døde hos han.

Les mer ›

Sikrere håndtering av husdyrgjødsel

10.03.2017

Det skjer dessverre fremdeles ulykker i forbindelse med omrøring av husdyrgjødsel. Bonden er ansvarlig for at arbeidet foregår på en trygg måte.

Les mer ›

SHA-plan. Også ved bygging i landbruket

16.02.2017 (Oppdatert: 11.12.2018)

Plan for «Sikkerhet-Helse og Arbeidsmiljø», SHA, skal vere på plass ved prosjektering og utføring av byggearbeid i landbruket. Det er kanskje den viktigaste planen i heile byggeprosjektet!

Les mer ›

Sett trivsel på planen

19.12.2016

Det å være bonde byr på en rekke utfordringer. Allikevel vil mange bønder karakterisere det å være bonde som en livsstil – ikke bare et yrke.

Les mer ›

Fokus på kornbondens arbeidsmiljø

07.12.2016

I kornproduksjonen blir bonden utsatt for mange typer støv. Mange opplever fysisk ubehag i forbindelse med kornhåndteringa.

Les mer ›

Nesten bare idyll med beitedyr

29.11.2016 (Oppdatert: 07.11.2017)

Årlig høster beitedyr verdier for flere millioner kroner i utmarka, og hvert år leser vi om ulykker i forbindelse med håndtering av storfe.

Les mer ›

Sikring av last

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Du må sikre all last du frakter med solid og egnet sikringsmateriell slik at den ikke forskyver seg eller faller av. Det er viktig både for din egen og andre trafikanters sikkerhet.

Les mer ›

Husk å fyll ut den nye plantevernjournalen!

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Du må kunne dokumentere hvorfor du utfører plantevern som du gjør. Vårt forslag til journal kan tilpasses dine behov, og gjør jobben litt enklere.

Les mer ›

Riktig bruk av gult varselslys

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Mange bønder bruker gult varsellys når de er på veien. Imidlertid er det ikke alltid riktig å bruke dette varselet.

Les mer ›

Aktivt kullfilter forbedrer arbeidsmiljøet i traktor

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Traktorhytter er sjelden helt tette og ved åkersprøyting vil det lett drive små dråper av plantevernmidler inn i traktorhytta. Dette utgjør en helsefare for den som utfører sprøytearbeidet.

Les mer ›

Gravide bør unngå sau under lammingen?

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Noen infeksjoner kan overføres fra sau og andre dyr til mennesker. Hvis en gravid kvinne blir smittet, kan det skade henne og hennes ufødte barns helse.

Les mer ›

Gjødselgass

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Vi ser det fortsatt er ulykker i forbindelse med omrøring i husdyrgjødsel. Bonden er ansvarlig for at arbeidet foregår på en trygg måte.

Les mer ›


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.